Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LEPIDUSA BUNT 78-77 p.n.e.

  Marek Emi-liusz Lepidus (zm. ok. 77), konsul rzymski w 78, demagog, domagał się zniesienia reform Sulli, m.in. zwrotu Italikom ich ziem, z których ich wywłaszczono. Gdy mieszkańcy Etrurii (centralna Italia) pod­nieśli bunt, Lepidus poparł ich. Zebrał armię w północnej Italii i ruszył na Rzym, został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITEWSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1918-1920

  Po obaleniu caratu Litwa, do tej pory znajdująca się pod władzą Rosji, ogłosiła niepodległość (16 lutego 1918) (patrz bolszewicka rewolucja 1917; październikowa rewolucja rosyjska 1917). Na Litwę wkroczyły wojska Rosji Radzieckiej, ale wyparli je Niemcy, którzy uznali nowe państwo. Po kapitulacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBAŃSKA WOJNA DOMOWA 1958.

  Wybra­ny w 1952 na prezydenta Libanu Kamil Szamun utworzył rząd składający się głów­nie z chrześcijan (maronitów). Rząd ten nawiązał ściślejsze stosunki z Europą i Sta­nami Zjednoczonymi, natomiast libańscy muzułmanie, stanowiący około połowy lud­ności kraju, opowiadali się za ściślejszymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBAŃSKA WOJNA DOMOWA 1975-1984

  Różne muzułmańskie ugrupowania libań­skie - głównie szyici i druzowie stanowiący około połowy ludności - nie akceptowały Paktu Narodowego z 1943, który przyznał dominującą rolę w rządzie chrześcijanom (Partia Falangi, czyli falangiści), a właściwie maronitom. W Libanie, zwłaszcza na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBIJSKO-EGIPSKA WOJNA 1977

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGI LOMBARDZKIEJ WOJNY 1167-1183.

  W XI i XII w. cesarze Świętego Cesarstwa Rzymskiego i papieże prowadzili długo­trwałe walki. Spory dotyczyły spraw ducho­wych i dóbr doczesnych, chodziło zwłaszcza

  0 inwestyturę opatów i biskupów. W latach1154-1190 cesarz Świętego Cesarstwa Rzym­skiego Fryderyk I Barbarossa (ok.1125-1190)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGI Z CAMBRAI WOJNA 1508-1510

  Po

  opanowaniu przez Wenecję Romanii, części Państwa Kościelnego, rozgniewany papież Juliusz II (1443-1513) w 1508 doprowadził do powstania Ligi Nieprzyjaciół Wenecji - cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Maksymiliana I (1459-1519), króla Francji Ludwika XII (1462-1515) i króla Hiszpanii Ferdynanda V...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LELANTTŃSKA WOJNA 670 p.n.e.

  Rywaliza­cja handlowa i walka o kolonie doprowadzi­ła do największego konfliktu zbrojnego w dziejach Grecji od czasu TROJAŃSKIEJ WOJNY. Jej bezpośrednią przyczyną był spór między miastami Chalkis i Eretria w Beocji o Równinę Lelatyńską leżącą mię­dzy nimi. Po stronie Chalkis stanęły Ko-rynt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  laotańską wojna partyzancka 1977-1989

  W 1975 Pathet Lao w Laosie obaliła monarchię oraz rząd koalicyjny i us­tanowiła reżim komunistyczny, Laotańską Republikę Ludowo-Demokratyczną. Wielu Laotańczyków uciekło do Tajlandii. W 1977 rojaliści z górskiego plemienia Meo w Lao­sie rozpoczęli działania partyzanckie prze­ciw rządowi;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LATYŃSKA WOJNA 340-338 p.n.e.

  Przez wiele dziesiątków lat Rzym był tylko jed­nym z miast w Lacjum, czyli na równinach latyńskich w środkowej Italii, ale stopniowo zdominował ten obszar. Wiele miast latyń skich należało do luźnego związku czy też ligi kierowanej przez Rzym, jednak w 340 kilka większych miast zakwestionowało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt

Do góry