Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MADAGASKARSKIE POWSTANIE 1947--1948

  W 1946 Madagaskar został zamor­skim terytorium Francji, co przyczyniło się do powstania na wyspie pierwszej oficjalnie istniejącej partii politycznej, Ruchu Naro­dowego na rzecz Odrodzenia Madagaskaru (MDRM). Celem ruchu było uzyskanie nie­podległości dla Madagaskaru. Po niespełna roku malgascy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁOTEWSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1919-1920

  Po klęsce Niemiec w ŚWIA­TOWEJ WOJNIE I Łotwa proklamowała niepodległość; premierem nowego państwa został Karlis Ulmanis (1877-1940). Na po­czątku stycznia 1919 wojska Rosji Radziec­kiej wkroczyły na terytorium Łotwy i zdoby­ły Rygę, w której ustanowiono władzę rad. Wojska niemiecko-łotewskie, za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADAGASKARU WOJNY Z FRANCJĄ 1883--1885, 1895

  W 1882 Francja rozciągnęła protektorat nad północno-zachodnią częścią Madagaskaru. Howa, najliczniejsza grupa tubylców, odmówiła uznania protektoratu. Wcześniej - na mocy traktatu z 1868 - Fran­cja zgodziła się na władanie Howów całą wyspą; w 1882 odrzuciła go jednak, uznając zamiast tego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUKKI l FLORENCJI WOJNA 1320-1323

  W kwietniu 1320 ambitny przywódca gibe-linów Castruccio Castracani (1281-1328), władca Lukki, wypowiedział otwartą wojnę gwelfom z Florencji (gibelinowie i gwel-fowie były to rywalizujące ugrupowania polityczne; gibelinowie wspierali cesarza, a gwelfowie papieża). Wojska Lukki spus­toszyły terytoria...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LORDA DUNMORE'A WOJNA 1774

  W 1771 John Murray (1732-1809), czwarty hrabia Dunmore, dotychczasowy gubernator No­wego Jorku, został gubernatorem Wirginii. Ataki Indian (Szaunisów, Ottawa i innych) na białych myśliwych i osadników zmusiły lorda Dunmore'a do rozpoczęcia kampanii w celu pokonania czerwonoskórych. Wojsko wyruszyło w dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOVEWELLA „WOJNA" 1725

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBEKI WOJNA 1531-1536

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBOMIRSKIEGO ROKOSZ 1665-1667

  Je­rzy Sebastian Lubomirski (1616-1667), ma­gnat, hetman polny koronny (odznaczył się w walkach z najeźdźcami szwedzkimi i sied­miogrodzkimi [1655-1660], a później Rosją [patrz rosyjsko-polska wojna 1658-1667]), wraz z innymi możnowładcami usiłował przeszkodzić w wyborze króla (Lubomirski stanął na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIKA XIV INWAZJA REŃSKA 1688--1689

  Uzależnienie Kolonii od króla Fran­cji Ludwika XIV (1638-1715) gwarantowało dostęp do dolnego Renu i dlatego miało duże znaczenie dla Francji, która już od 1681 sprawowała władzę w Strasburgu i in­nych miastach w tym regionie. Ludwik poczuł się urażony tym, że papież nie za­akceptował wysuniętego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIJMOGES, MASAKRA W LIMOGES 1370

  W 1369 Anglicy, którzy nadal rościli sobie prawa do tronu francuskiego, podjęli na nowo STULETNIĄ WOJNĘ. Francuzi przyjęli nową strategię wojskową: inspiro­wali powstania na obszarach należących do Anglików, prowadzili wojnę podjazdową przeciw nim, urządzali napady, zasadzki, nocne ataki, unikając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt

Do góry