Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MACEDOŃSKA WOJNA PIERWSZA 215--205 p.n.e.

  Macedonia była w starożytności państwem wojowniczym. Ambitny król ma­cedoński, Filip V (238-179), dążył do po­większenia swojego państwa. Gdy Rzymia­nie zajęci byli walką z Kartaginą (patrz punicka wojna druga 218-202 p.n.e.), rozpo­czął wojnę z Rzymem na wschodzie. Rzy­mianie nie zawarli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTOWA REWOLUCJA ROSYJSKA 1917

  BOL­SZEWICKA REWOLUCJA rozpoczęła się w Piotrogrodzie (Sankt Petersburg) 8 marca 1917 (23 lutego według kalendarza starego stylu). Rewolucję poprzedziły spontaniczne strajki i rozruchy wśród robotników protestu­jących przeciw niskim zarobkom, brakowi żywności, klęskom ponoszonym na frontach ŚWIATOWEJ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADZIARÓW NAJAZDY NA FRANCJĘ 907--954

  Po najazdach na Niemcy Madziarzy dotarli do Francji (907). Wojownicy ma­dziarscy przeprawili się przez Ren i nękali Alzację oraz wschodnią część Francji, a zwłaszcza Burgundię. W latach 917-919 najeżdżali Burgundię zagrażając samemu sercu królestwa. Król Francji Karol III Prostak starał się o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACEDOŃSKIE POWSTANIE 1902-1903

  Aby wzmocnić swoje roszczenia do Mace­donii, którą pragnęły zająć także Serbia i Grecja, Bułgaria powołała w 1899 komisję macedońską, kierowaną z centrali w Sofii. Celem działania komisji było ustanowienie autonomii Macedonii, pod nadzorem (za przyzwoleniem Turcji) bułgarskiego przed­stawiciela...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUZYTANÓW WOJNA 154-139 p.n.e

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADZIARÓW NAJAZDY NA NIEMCY 894--955.

  W końcu IX w. siedem plemion madziarskich zostało wypartych przez Pie-czyngów ze swych dotychczasowych siedzib w stepach na północnych brzegach Morza Czarnego. Około 894 lub 896 Madziarzy najechali Panonię (obecnie wschodnia Au­stria, zachodnie Węgry i część Jugosławii) opanowując te tereny w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACHABEUSZY POWSTANIE 168-143 p.n.e.

  Machabeusze, ród pobożnych Żydów, był znany z przywiązania do swobód religij­nych i politycznych. Gdy Antioch IV Epi-fanes (zm. 163), król Syrii z dynastii Seleu-cydów, zbezcześcił Świątynię w Jerozolimie i usiłował zmusić Żydów do przyjęcia ob­rzędów pogańskich, kapłan żydowski Mata-tiasz (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LY BONA POWSTANIE 541-547.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACKENZIEGO POWSTANIE 1837

  Dzien­nikarz kanadyjski William Lyon Macken-zie (1795-1861), gorący rzecznik repub­likańskiej formy rządów w Górnej Kana­dzie (Ontario), nawoływał do obalenia kliki sprawującej władzę, Rodzinnej Zgody, zdo­minowanej przez Brytyjczyków. Około 800 zwolenników Mackenziego usiłowało usta­nowić tymczasowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁACIŃSKIEGO l BIZANTYJSKIEGO CESAR­STWA WOJNA PIERWSZA 1204-1222

  Czwarta krucjata (patrz krucjaty) dopro­wadziła do opanowania Konstantynopola, stolicy cesarstwa bizantyjskiego, przez krzy­żowców. Proklamowali oni cesarstwo łaciń­skie, znane również jako Romania; jego cesarzem obwołano Baldwina II (1171--1205). Dużą część ziem, które miały nale­żeć do tego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 979

  praca w formacie txt

Do góry