Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MANDINGO Z FRANCUZAMI WOJNA PIERW­SZA 1885-1886

  Francuskie wojska kolonia­lne prowadziły w głębi Wybrzeża Kości Słoniowej, w Afryce Zachodniej, wojnę z ple­mionami Mandingo (Malinke, Mande), do­wodzonymi przez wodza Samory Almamy (zm. 1900). Francuzi stłumili opór Mandingo i umocnili swoje rządy. Druga wojna Man­dingo z Francuzami 1894-1895. Francuzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJSURU WOJNA PIERWSZA 1767-1769

  Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska założona w 1600 w celu złamania monopolu Holendrów w Indiach, rozwijała się stosun­kowo dobrze do XVIII w. Rozpad imperium Mogołów, z którym utrzymywała dobrą współpracę, oraz konkurencja Francuzów spowodowały, że kompania dla ochrony swego istnienia podbiła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALAJSKA DŻUNGLA, WALKI W MALAJ-SKIEJ DŻUNGLI 1948-1960

  W 1948 komunistyczni terrory­ści, wśród których było wielu Chińczyków, zaczęli zakłócać życie w wioskach położo­nych w dżungli nowo ustanowionej Federa­cji Malajów (pod nadzorem wysokiego ko­misarza Wielkiej Brytanii). Prowadzili wal­kę partyzancką polegającą na nagłych napa­dach na placówki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MALAKKI OBLĘŻENIE 1640-1641

  Od po­czątku XVII w. trwały walki między Por-tugalczykami i Holendrami o supremację w Indiach Wschodnich (patrz portugalSKO-HOLENDERSKIE WOJNY W INDIACH wschodnich 1601-1641). W 1511 Portugal-czycy zdobyli Malakkę, strategiczny punkt na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Malaj-skiego, i przekształcili go w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAMELUKÓW l TURKÓW WOJNA 1485--1491

  W latach siedemdziesiątych XV w., gdy działania militarne podczas TURK-MEŃSKO-TURECKICH WOJEN 1400--1473 przeniosły się aż nad Eufrat w Syrii, stosunki między imperium Turków osmań­skich a mameluckimi władcami Egiptu i Sy­rii uległy zdecydowanemu pogorszeniu. W czasie TURECKIEJ WOJNY DOMO­WEJ 1481-1482...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAGI-MAGI POWSTANIE 1905-1907

  Tu­bylcze ludy Niemieckiej Afryki Wschodniej (Tanzania) były głęboko niezadowolone z podatków i przymusowej pracy dla nowych panów z Europy. Napięcie wśród miejs­cowych plemion wzrosło po wprowadzeniu przez Niemców nieprzemyślanej, ekspery­mentalnej uprawy bawełny zamiast płodów żywnościowych. Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAHABATA-CHANA BUNT 1626-1627

  Ce­sarz Dźahangir (1569-1627) utrzymał się na mogolskim tronie wyłącznie dzięki po­mocy wodza Mahabat-chana (zm. 1634)

  (patrz SZAHDŹAHANA BUNT 1622-1626). CeS3-

  rzowa Nur Dźahan nie była jednak z tego zadowolona; obawiała się rosnącej potęgi i popularności Mahabata-chana i gniewało ją, że wódz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAHMUDA Z GHAZNI PODBOJE ek. 1000-1030

  Zdobywca • północno-zachod-nich Indii, a po 998 trzeci turecki władca Ghazni (królestwa obejmującego dzisiejszy Afganistan i północno-wschodnią część Ira­nu) Mahmud (971-1030) był pierwszym najeźdźcą Indii, który kierował się zasadami islamu. W czasie siedemnastu najazdów dokonanych w latach ok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MACDONALDÓW REBELIA 1411

  Wzięcie do niewoli w 1406 króla Szkocji Jakuba I (1394-1437) i jego 18-letnie uwięzienie w Anglii, pozwoliło baronom szkockim na uzyskanie znacznej władzy. W północno--zachodniej Szkocji członkowie klanu Mac-donaldów tytułowali się „królami Wysp" i zachowywali się jak autonomiczni władcy. Doszło do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADURAJU BUNT 1334-1335

  Władza suł­tanatu w Delhi okazała się niezbyt trwała; przyczyniała się do tego feudalna struktura rozległych terytoriów i częste powstania wybuchające w małych hinduskich królest­wach. Wydawało się, że ustanowienie rzą­dów prowincjonalnych rozwiązało problem powstań, jednak w 1334 mianowany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt

Do góry