Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MASCATÓW WOJNA 1710-1711

  Mieszkańcy Olindy i Recife, dwóch sąsiadujących ze sobą miast w Per-nambuco, we wschodniej Brazylii, toczyli spory o pozycję ich miast w tym regionie. Olinda, stolica administracyjna stanu, sku­piała bogatych, arystokratycznych właści­cieli plantacji, którzy gardzili napływowy­mi robotnikami portowymi i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATABELÓW WOJNA Z ANGLIKAMI 1893

  Gdy główne siły wojowników matabelskich walczyły na północy z Maszonami, innym ludem z grupy językowej bantu, jesienią 1893 zbrojne kolumny brytyjskiej Kompanii Południowoafrykańskiej dokonały najazdu na państwo Matabelów w obecnym zachod­nim Zimbabwe. Rozgniewany król Matabe­lów Lobengula (1870-1894)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAU MAU POWSTANIE 1952-1956

  Mau Mau była tajną, plemienną organizacją albo ruchem murzyńskim, dążącym do usunięcia białych osadników z Brytyjskiej Afryki Wschodniej (Kenia) i do przywrócenia na tym obszarze władzy tubylczej ludności. Organizacja zdobyła szybko poparcie Kiku-ju, Masajów i innych plemion zamiesz­kałych na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSZ na RZYM 1922

  Latem 1922 Wło­chy stały na krawędzi wojny między par­tiami politycznymi; rząd nie mógł dać sobie rady zwłaszcza z faszystami, którzy doszli już do władzy w Bolonii, Mediolanie i in­nych miastach. Benito Mussolini (1883--1945), przywódca Narodowej Partii Faszys­towskiej domagał się ustąpienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARATHÓW l MOGOŁÓW WOJNA 1681--1705.

  Śmierć Śiwadźiego Bhonsle (1627--1680) wyniosła na tron Marathów jego syna Samhadżiego (1657-1689). Samhadżi w czasie, gdy był zakładnikiem Mogołów, przeszedł na krótko na stronę muzułmanów. Pojawił się także nowy element w konflik­cie: syn cesarza Aurangzeba (1618-1707) z dynastii Mogołów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARYLANDU WOJNA RELIGIJNA 1644--1646

  Wielka ANGIELSKA WOJNA DO­MOWA 1642-1646 znalazła oddźwięk w ko­lonialnym Marylandzie, gdzie doszło do walk między purytanami (angielscy protes­tanci) a katolikami. Po powrocie z konsul­tacji w Anglii gubernator Marylandu Leo­nard Calvert (1606-1647), rojalista, musiał w 1644 uciec do Wirginii i tam...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARATHÓW WOJNA PIERWSZA 1775--1782

  Upadek królestwa Maharasztra w In­diach na początku XVIII w. przyczynił się do powstania konfederacji Marathów, związ­ku pięciu rodów i ich ziem ze stolicą w Punie w pobliżu Bombaju. Peszwa (pre­mier) w Punie był teoretycznie przywódcą konfederacji. Nieustanna rywalizacja między rodami, zwłaszcza o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASADY OBLĘŻENIE 72-73

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARATON, BITWA MARATOŃSKA 490 p.n.e.

  Persja pragnąc ukarać Ateny za po­pieranie JOŃSKIEGO POWSTANIA, wy­słała w 492 flotę, która miała dokonać najazdu na Grecję, ale została zniszczona podczas sztormu. W 490 druga flota perska wioząca rzekomo 50 tysięcy żołnierzy prze­płynęła przez Morze Egejskie, zaatakowała i spustoszyła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARCHII WALIJSKIEJ BARONÓW REBELIA 1322.

  Stosunki między królem Anglii Ed­wardem II (1284-1327) a jego baronami były napięte, zwłaszcza w sprawach doty czących nominacji na wysokie stanowiska. Jeden z faworytów, Perot Gaveston, został stracony w 1312. Następnym faworytem Edwarda był szambelan, Hugo Dispenser (1262-1326). Spowinowacony przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt

Do góry