Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MEDIOLAŃSKA WOJNA DOMOWA 1447--1450.

  Po śmierci księcia Mediolanu, Filip-po Marii Yiscontiego (1402-1447), który nie miał męskiego potomka, doszło do podziału jego państwa. Po 200 latach autokratycznych rządów w Mediolanie przywrócono republi­kę. Jednakże zięć Yiscontiego, Francesco Sforza (1401-466), zdobył większą część księstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKIE POWSTANIE 1810-1811

  16 września 1810 Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), ksiądz z parafii w Dolores, nawoływał do skończenia z hiszpańskimi rządami w Meksyku; wydał Grito de Dolo­res, odezwę, w której domagał się równych praw bez względu na przynależność rasową, i podziału ziemi. Do Hidalgo przyłączyło się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA REWOLUCJA 1823

  Cesarz Meksyku Agustin I (1783-1824) usiłował egzekwować swą władzę, choć Kongres Na­rodowy bacznie przyglądał się poczynaniom władcy; ekstrawagancja cesarza pociągała za sobą coraz większe wydatki. Mały garnizon hiszpański, jaki pozostał na wyspie San Juan de Ulloa u wybrzeży Yeracruz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDYJSKO-PERSKA WOJNA 559-550

  Około 600 Persja stała się wasalem Medii. W 559 Cyrus II Wielki (600P-529), syn Persa (Kambyzesa I [wzmian. 600-559]) i Mandany, córki Astyagesa (wzmian. 584-549) króla Medii został władcą Persji. Wypowiedział on posłuszeństwo swemu su-werenowi. Stał się założycielem dynastii Achmenidów i stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA WOJNA 1846-1847

  Mek­syk nie zaakceptował aneksji Teksasu do­konanej przez USA w 1845. Odmowa przy­czyniła się do znacznego pogorszenia sto­sunków między Meksykiem i Stanami Zjed­noczonymi. Meksyk nie zgodził się również na ustanowienie granicy południowego Tek­sasu na rzece Rio Grandę, czego domagały się Stany...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEGIDDO, PIERWSZA BITWA POD MEGID-DO ok. 1469 p.n.e

  Ekspansja królestwa Mitanni (patrz hurytów podboje ok. 1700-1500 p.n.e.) przyczyniła się do upadku zwierzchnictwa Egiptu nad Syrią i Pales­tyną. Faraon Totmes III (wzmian. 1500-1447) postanowił przywrócić Egiptowi dawną świetność. W latach siedemdziesią­tych XV w. p.n.e. rozpoczął na Bliskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1871--1877

  W 1871 prezydent Meksyku Benito Juarez (1806-1872) zgłosił swoją kandyda­turę do czwartej kadencji prezydentury. W wyborach kandydowali ponadto Sebas­tian Lerdo de Tejada (1825-1889) i Porfirio Diaz (1830-1915). Po powtórnym wyborze urzędującego prezydenta i mianowaniu Ler-dy na stanowisku prezesa Sądu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEIJI REWOLUCJA 1863-1868

  Od począt-ku XVII w. szogun z rodu Tokugawa (szo-gun stał na czele wojska i rządu; było to stanowisko dziedziczne), sprawował władzę w Japonii. Jego stolicą było Edo (Tokio). Rezydujący w Kioto cesarz był figurantem. Rozwój handlu zagranicznego w połowie XIX w. zmienił układ stosunków między dwoma...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAURIÓW PODBOJE ok. 325-232 p.n.e.

  Do czasu najazdu tureckich muzułmanów na północ Indii w 1125 (patrz muhammada ghori podboje 1175-1200) historia Indii to historia małych lub bardzo małych państw wiodących ze sobą nieustanne spory. Dwa czynniki uniemożliwiały zjednoczenie poli­tyczne subkontynentu indyjskiego: stałe najazdy z Azji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASANIELLI POWSTANIE 1647.

  Gdy Hisz­panie nałożyli w królestwie Neapolu, który był wówczas posiadłością korony hiszpań­skiej, nowy podatek na owoce, wybuchło powstanie ludowe. Na jego czele stanął młody rybak Masaniella (1620-1647), któ­rego oryginalne nazwisko brzmiało Tom-maso Aniello. 7 lipca 1647 powstańcy Masa-nielli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt

Do góry