Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MOGOŁÓW PODBÓJ RADŻASTANU 1561--1595

  Długa nieobecność w Indiach cesa­rza Humajuna (1508-1556) z dynastii Mo­gołów (patrz mogołów wojny z dynastią sur wczesne 1535-1555) umożliwiła książę­tom hinduskim ze środkowych i zachodnich Indii uzyskanie samodzielności. Połączone luźnymi sojuszami królestwa te tworzyły razem Radżastan, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITRYDATESA WOJNA PIERWSZA 88-84 p.n.e.

  Mitrydates VI Wielki (Eupator) (ok. 132-63) został królem Pontu (kraina w środ­kowej Azji Mniejszej) w młodym wieku; gdy osiągnął pełnoletność, zaczął jednoczyć ludy z sąsiednich obszarów i budować włas­ne imperium, co nieuchronnie doprowadzi­ło do konfliktu z Rzymianami w Azji. W 88 Mitrydates...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSEŃSKA WOJNA PIERWSZA ek. 736--716 p.n.e.

  Między 1100 a 950 p.n.e. Doro-wie (Grecy z północy) najechali Peloponez, podbili wschodnią część półwyspu i osiedlili się w dolinie Lakonii, ustanawiając stolicę w Sparcie. Poprzedni mieszkańcy Lakonii zostali helotami (chłopami poddanymi). Skuszeni urodzajną ziemią na zachodzie, Spartanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1911

  Francisco I Madero (1873-1913), prawnik po studiach w USA, liberał, wzywał do usunięcia meksykańskiego dyktatora Porfi-rio Diaza (1830-1915), faworyzującego bo­gatych plantatorów i przemysłowców oraz układy oligarchiczne i rywalizował z nim w prezydenckich wyborach w 1910. Diaz kazał aresztować Madero...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKKI l MEDYNY WOJNA 624-630.

  Maho­met (570-632) stworzył religię islamu, wyrze­kając się pogańskich wierzeń swego arabskie­go plemienia Kurajszytów z Mekki. W oba­wie przed zamordowaniem przez wyznawców starego kultu uciekł w 622 (hidżra) do Jater-bu (obecnie Medyna). W marcu 624 Maho­met z 300 zwolennikami napadł na karawanę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA WOJNA DOMOWA 1920

  Prezydent Meksyku Yenustiano Carranza (1859-1920) usiłował wyznaczyć swego na­stępcę (patrz meksykańskie powstanie 1914-1915). Wybrał mało znanego dyplomatę nazwiskiem Ignacio Bonillas (wzmian. 1915-1920). Alvaro Obregón (1880-1928), który pomógł Carranzie uzyskać prezyden­turę, a potem był w jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKKI SPUSTOSZENIE 930

  W czasie pier­wszego dziesięciolecia X w. karmaci, człon­kowie heretyckiej sekty muzułmańskiej, zamieszkujący północno-wschodnią Arabię, najeżdżali kilkakrotnie Mezopotamię i nę­kali kalifów Bagdadu. W 930 Abu Tahir al-Dżannabi (zm. 943), syn Abu Sa'ida al-Dżannabi (zm. 913), przywódcy powsta­nia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDII l LIDII WOJNA 590-585 p.n.e

  Upa­dek imperium asyryjskiego (patrz niniwy upadek 612 p.n.e.) i podział terytoriów asyryj­skich między Babilonię i Medię przyczyniły się do upadku królestwa Lidii. Lidia, która bardzo długo dominowała w zachodniej Anatolii (obecnie Turcja), przeszła dwa poważne wstrząsy w okresie 60 lat i ostatecz­nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKIE POWSTANIA 1926-1929.

  W 1924 wybory w Meksyku przyniosły prezydenturę Plutarco Eliasowi Callesowi (1877-1945), który zaczął wprowadzać w ży­cie poprzednio nie realizowane, antyklery-kalne postanowienia konstytucji z 1917. Na początku 1926 przedstawiciele Kościoła ka­tolickiego w Meksyku potępili konstytucję. Calles w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKA REWOLUCJA 1821.

  W 1820 liberałowie zdobyli władzę w Hiszpanii, zmusili króla Ferdynanda VII (1784-1833) do wprowadzenia w życie liberalnej kon­stytucji z 1812, wówczas w Meksyku ugru­powania konserwatywne opowiedziały się za niepodległością kraju. Usiłując obalić rząd kolonialny, Agustin de Iturbide (1783--1824)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt

Do góry