Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MNICHÓW WOJNA 1463.

  W XV w. więk­szość Japończyków wyznawała buddyzm, który podzielił się na kilka sekt rywalizują­cych między sobą o władzę, ziemie i wpły­wy. Od IX w. autorytetem cieszyła się sekta tendai z ośrodkiem w klasztorach położo­nych na dużym wzgórzu Hieizan na pół­nocny wschód od stolicy Japonii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIAST NIEMIECKICH WOJNA 1386-1389.

  W drugiej połowie XIV w. w Niemczech panował chaos. Władza centralna cesarzy znacznie osłabła. Wzrosło znaczenie książąt, margrabiów i hrabiów. Stali oni na czele właściwie oddzielnych państewek, utrzymu­jąc prywatne wojska i tajne sądy („veme" wzorowane na Westfalii). Wacław (1361--1419), król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODOKÓW WOJNA 1872-1873

  W 1870 grupa Indian Modoków prowadzona przez wodza Kintpuasza, znanego białym jako Kapitan Jack (l837?-1873), opuściła rezer­wat indiański Klamath w południowym Ore-gonie, by odzyskać ziemie Modoków w pobli­żu rzeki Lost w północnej Kalifornii. Próby nakłonienia Indian do powrotu do rezerwatu zawiodły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIGUELISTÓW WOJNY 1828-1834

  Portugalscy zwolennicy mo­narchii absolutnej, którym przewodził Dom Miguel (1802-1866), sprzeciwiali się zwoła­niu dwuizbowego parlamentu. Dom Miguel zaakceptował jednak Kartę Konstytucyjną ogłoszoną przez brata, cesarza Brazylii Piot­ra I (1798-1834) (patrz portugalska woj­na domowa 1826-1827) i został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /3 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW l SIKHÓW WOJNA 1675-1708

  Sikhowie byli wyznawcami religii łączącej elementy islamu i hinduizmu. Doceniani przez liberalnego cesarza (muzułmanina) Akbara (1542-1605) z dynastii Mogołów sikhowie byli nielubiani przez ortodoksów, zwłaszcza za popieranie liberalnych kan­dydatów w sporach Mogołów o sukcesję. W 1606 z rozkazu cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W MINISINK 1779

  W czasie AMERYKAŃSKIEJ REWOLU­CJI wszystkie plemiona irokeskie, z wyjąt­kiem plemienia Oneida, stanęły po stronie brytyjskiej i terroryzowały osadników ame­rykańskich na kresach zachodnich. Wielo­ma irokeskimi najazdami dowodził Joseph Brant (1742-1807), przebiegły i bardzo zdolny wódz plemienia Mohikanów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKIE POWSTANIE 1914-1915

  W wyniku udanego zamachu stanu 18 lutego 1913 Yictoriano Huerta (1854-1916) objął urząd prezydenta Meksyku, obalając Fran­cisco I Madero (1873-1913). Przeciw Huer-cie wystąpiły jednak siły zbrojne Emiliano Zapaty (1880-1919) na południu, Yenus-tiano Carranzy (1859-1920) na północnym wschodzie, Francisco...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  mogołów l sikhów wojna 1709-1716

  Bahadur Szah I (1643-1712), cesarz z dynas­tii Mogołów w Indiach, który dążył do przywrócenia władzy Mogołów nad rywala­mi, toczył walkę z Marathami. Początkowo pomagali mu sikhowie pod wodzą Gowinda Rai Singha (1666-1708). Po śmierci Gowin­da Singha w 1708 sikhowie pod przewod­nictwem Bandy Singha...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITRĘGO REBELIA 1874

  W 1868 Bartolome Mitrę (1821-1906) przegrał w wyborach prezydenckich w Argentynie. Wygrał je Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), cieszący się poparciem wojska. Rząd Sar-miento wprowadził reformę szkolnictwa i poprawił stan gospodarczy kraju. Mitrę pozostał wpływowym politykiem w Buenos Aires...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYKAŃSKO-FRANCUSKA WOJNA 1861 --1867

  Wobec kryzysu gospodarczego, jaki nastąpił w Meksyku po wojnie o REFOR­MY, prezydent Benito Juarez (1806-1872) ogłosił w 1862 dwuletnie moratorium na spłatę zagranicznych długów. Wielka Bry­tania,' Francja i Hiszpania wysłały wspólną ekspedycję wojskową w celu ściągnięcia z Meksyku należności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 798

  praca w formacie txt

Do góry