Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNY Z DYNASTIĄ SUR PÓŹ­NIEJSZE 1556-1557, 1575-1576

  Trzeci i największy władca z dynastii Mogołów w Indiach, Akbar (1542-1605), mając 13 lat odziedziczył wszystkie nie rozwiązane prob­lemy swego ojca, Humajuna (1508-1556), przede wszystkim stałą, wyniszczającą ry­walizację z dynastią Sur, a także wrogie stosunki z władcami Radżputów (patrz mo­gołów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1712-1720

  Po śmierci Bahadura Szaha I (1643-1712), cesarza z dynastii Mogołów, rozpoczęła się wojna sukcesyjna, która przyśpieszyła upa­dek imperium Mogołów w Indiach. Bahadur miał czterech synów. Najpotężniejszym z nich był najstarszy, który objął tron jako Dżehandar Szah (zm. 1713); okazał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNY Z DYNASTIĄ SUR WCZESNE 1535-1555.

  W 1532 cesarz z dy­nastii Mogołów w Indiach, Humajun (1508-1556), podjął nieudaną próbę zdoby­cia twierdzy Ciurnar w Biharze; dało to początek długiej walce z gubernatorem Bi­haru, Szer-chanem (1486-1545) z dynastii Sur (afgańskiej), który towarzyszył Baberowi (1483-1530) w pochodzie z Kabulu do Indii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z AFGANISTANEM 1565-1581

  W odróżnieniu od hinduizmu islam nie uznawał tradycji primogenitury, stąd powszechnym zjawiskiem były wojny sukcesyjne. Muzułmanie indyjscy rozwią­zywali ten problem na dwa sposoby; dzielili kraj między następców lub, zwyczajem Tur­ków osmańskich, najsilniejszy zabijał wszys­tkich rywali. Akbar...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKA WOJNA DOMOWA 1260--1264

  Śmierć wielkiego Mongkego-chana (Mangu-chan 1207?-1259) spowodowała ro­zpad imperium mongolskiego. Brat Mong-kego, Kubilaj (1216-1294), przedstawiciel nowoczesnych Mongołów pozostających pod wpływami kultury chińskiej, spotkał się z opozycją starych Mongołów, którym prze­wodził jego młodszy brat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOLÓW WOJNA Z GUDZARATEM PIER­WSZA 1535-1536

  Po śmierci Babera (1483-1530), pierwszego cesarza Indii z dy­nastii Mogołów, na tron wstąpił jego syn, Humajun (1508-1556), którego rządy omal nie zakończyły się utratą przez Mogołów niedawno pozyskanego imperium w Indiach (patrz babera podboje 1524-1529). W 1530 najeźdźcy mogolscy musieli jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /3 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1607

  Pa­nowanie Dźahangira (1569-1627), cesarza z dynastii Mogołów w Indiach, zakończyło się wojną domową, w rzeczywistości jed­nak waśnie wewnętrzne o różnym stopniu nasilenia trwały przez cały okres jego rzą­dów, od 1605 do 1627; w tym czasie im­perium stworzone przez Akbara (1542--1605) przestało...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1600-1605

  Pod koniec panowania Akbara (1542-1605), cesarza Hindustanu (równina Gangesu w In­diach północnych) z dynastii Mogołów, doszło do nieporozumień między cesarzem a jego najstarszym synem, Selimem, który później panował jako Dźahangir (1569--1627). Selim utrzymywał dwór w Allaha-badzie godny udzielnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MŁODOTURKÓW POWSTANIE 1908-1909

  Konstytucja ogłoszona w 1876 była kon­stytucją niemal absolutystyczną. Zniósł ją sułtan Abdulhamid II (1842-1918). Działa­nia sułtana zmusiły zwolenników konstytu­cji, w większości młodych, prozachodnich Turków (stąd nazwa młodoturcy), do szu­kania schronienia w Europie, gdzie zrzesze­ni w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESYŃSKIE POWSTANIE 1674-1679

  Częs-to dochodziło do zatargów między miesz­kańcami Mesyny (Sycylia) a administracją hiszpańską wyspy z uwagi na nieprzestrze­ganie przez władze przywilejów miasta. W 1674 walki i zamieszki między merli (arystokraci) a malvezzi (demokraci) do­prowadziły do wyparcia garnizonu hiszpań­skiego z miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /boban Dodano /02.08.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt

Do góry