Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MONGOLSKO-CHIŃSKA WOJNA 1356--1368

  Założyciel dynastii Juan, Kubilaj--chan (1216-1294), stworzył w sposób nie­zamierzony zalążek rebelii, która przyczy­niła się do upadku tej dynastii. W odróż­nieniu od swego dziada, Czyngis-chana (1167-1227), który korzystał z rad słynnego chińskiego doradcy, Kubilaj-chan nie ufał Chińczykom i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKI NAJAZD NA KUŚ PIERWSZY 1221-1223

  Pierwszy raz Mongołowie do­tarli na Ruś, ścigając po zburzeniu Buchary (miasto w środkowym Uzbekistanie) szacha Chorezmu. Dwaj wodzowie mongolscy do­szli w ślad za szachem do wybrzeży Morza Kaspijskiego i tam znaleźli go martwego (1221). Ich armie najechały potem Azerbej­dżan i Gruzję, zdobyły miasto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKIE PODBOJE 1206-1405.

  His­toria Europy i Azji zapisała wiele zwycięstw odniesionych przez pasterskie ludy noma­dów - Hunów, Madziarów, Turków i innych - jednak za najbardziej fascynujące należało­by uznać błyskawiczne zwycięstwa Mon­gołów. Mongołowie i inne ludy, które przy­łączyły się do nich zachęcone mongolskimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKIE NAJAZDY NA INDIE 1221--1398

  W odróżnieniu od najazdów na Persję, Chiny i Europę do wypraw Mongo­łów do Indii dochodziło dość przypadkowo. Pierwszy najazd nastąpił przy okazji MON-GOLSKO-PERSKIEJ WOJNY. Syn szacha Chorezmu, Dżalal ad-Din (zm. 1231) wy­mknął się mongolskim oddziałom, zmobili­zował Chorasan, uciekł do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1622-1623

  Szach Persji Abbas I Wielki (1557-1628?) pragnął zdobyć opanowaną przez Mogołów twierdzę Kandahar, mającą duże znaczenie strategiczne. Armia perska usiłowała zająć twierdzę w latach 1605-1606, ale cesarz Dźahangir (1569-1627) z dynastii Mogołów wysłał wojska, które zmusiły Persów do odwrotu. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKIE NAJAZDY NA KOREĘ 1231--1241

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1638

  Do­kładnie sto lat przed PERSKIM NAJAZ­DEM NA INDIE MOGOŁÓW wojska ce­sarza Szahdźahana (1592-1666) z dynastii Mogołów odbiły miasto Kandahar utracone w wojnie MOGOŁÓW Z PERSJĄ 1622--1623. Szahdźahan spodziewał się odzyskać też Samarkandę, stare, rodzinne miasto Timurydów; Kandahar był etapem na tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1657-1659

  Zostawszy w wieku 16 lat dowódcą wojs­kowym, Aurangzeb (1618-1707) wygrał pra­wie wszystkie wojny podjęte z polecenia ojca, Szahdźahana (1592-1666) (patrz Au-rangzeba wojny 1636-165?), natomiast jego najstarszemu bratu, Darze Szikohowi (1615-1659), faworytowi Szahdźahana, do­gadzano na dworze starając się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA Z PERSJĄ 1649-1653

  Szahdźahana (1592-1666), cesarza z dynastii Mogołów w Indiach, niepokoiły zwycięstwa wojowniczych Persów, którzy zdobyli af-gańskie miasto Bamian (1639), mieli rów­nież w planach odzyskanie Kandaharu na południu. Mogołowie doskonale ufortyfiko­wali Kandahar, a gdy atak Persów nie nastąpił, Szahdźahan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOGOŁÓW WOJNA DOMOWA 1707-1708

  Wprawdzie cesarz Aurangzeb (1618-1707) proponował podział imperium, by uniknąć wojny sukcesyjnej, ale po jego śmierci trzej synowie rozpoczęli walkę o władzę. Książęta Azam (zm. 1707) i Kambachsz (zm. 1708) obaj przebywający w Dekanie w Indiach, wpadli w złość, dowiedziawszy się, że ich starszy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt

Do góry