Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1512--1521

  Wielki książę moskiewski Wasyl III (1479-1533) od 1510 przygotowywał wojnę z Litwą w porozumieniu z cesarzem Ma­ksymilianem. Za pretekst do niej przyjął zawarcie przez Zygmunta I, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego, przymierza z Tatarami krymskimi. W 1512 Wasyl pod­jął otwartą wojnę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MURRELA POWSTANIE 1835

  John A. Mur-rel (1794-1844), bogaty plantator z Tennes-see, kierował bandą koniokradów i niewol­ników w kilku stanach południowych. Mur-rel powziął dziwaczny plan zakrojonego na dużą skalę powstania niewolników, które miało doprowadzić do utworzenia na Połu­dniu państwa przestępców (4 lipca 1835...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1534--1537

  Po śmierci wielkiego księcia mos­kiewskiego Wasyla III (1479-1533), w okre­sie małoletności jego syna, Iwana (później-szego Iwana IV Groźnego [1530-1584]) rządy sprawowała żona Wasyla. W atmo­sferze intryg dworskich i rywalizacji między bojarami a stronnikami władzy książęcej regentka nawet swych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORGANA NAPADY NA PANAMĘ 1668--1671

  Brytyjski korsarz urodzony w Walii, Henry Morgan (1635?-1688), był wybitnym kaprem czyhającym na statki u wybrzeży hiszpańskich posiadłości od Panamy po ujście Orinoko. W 1668 poprowadził flotyllę 36 statków i około 2000 korsarzy do Prze­smyku Panamskiego, gdzie przypuścił szturm na twierdzę Porto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMANÓW Z MINDANAO WOJNY 1901-1913.

  Tubylcy wyznający islam, zwa­ni moro, zamieszkują środkową i południo­wą część wyspy Mindanao, drugiej co do wielkości wyspy w archipelagu Wysp Fili­pińskich. Mieszkają tam od wieków od­separowani od reszty ludności, w większości chrześcijańskiej. Hiszpanie władający wyspą do 1898, wyparci...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOUNTAIN MEADOWS, MASAKRA WMOUN-TAIN MEADOWS 1857

  Stosunki między mormonami (wyznawcami mormonizmu, doktryny będącej połączeniem chrześcijań­stwa, islamu i judaizmu) a rządem USA zaostrzyły się po dokonaniu we wrześniu 1857 ataku na grupę 140 emigrantów po­dróżujących z Arkansas do Kalifornii przez południowy Utah. Indianie Pajuci zaatako­wali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORYSKÓW POWSTANIE 1568-1571

  Mo-

  ryskowie (muzułmanie hiszpańscy siłą na­wróceni na chrześcijaństwo) nadal posługi­wali się językiem arabskim, pisali i ubierali się jak Arabowie, czym narazili się na prześladowania ze strony hiszpańskich chrześcijan. Król Hiszpanii Filip II (1527--1598) zakazał w 1566 posługiwania się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORANT BAY POWSTANIE 1865

  W 1865 biedni wieśniacy z pozostającej pod brytyj­skim panowaniem wyspy Jamajka zwrócili się z prośbą do królowej Wiktorii (1819-1901) o zgodę na uprawianie rządo­wych gruntów, ale nie otrzymali pozwolenia. Do wybuchu niezadowolenia doszło w dwóch jamajskich parafiach: Św. Anny i Św. Tomasza. Tłum...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKO-PERSKA WOJNA PIERWSZA 1218-1221

  Wojna Czyngis-chana (1167?--1227) z Persją, określaną wówczas jako sułtanat Chorezmu (w jej skład wchodziły wówczas Chorezm, Transoksania i Chora-san), była najkrwawszą z mongolskich wo­jen. Czyngis-chan przerwał walkę z cesars­twem dynastii Kin (patrz czyngis-chana wojna z państwem dynastii kin...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /4 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONGOLSKI PODBÓJ CESARSTWA DYNA­STII SUNG 1234-1279

  Mongolska wojna z chińską dynastią Sung ciągnęła się przez okres panowania pięciu chanów chanów. W latach 1234-1264 od energicznej walki z dynastią Sung odciągały Mongołów inne wojny i spory wewnętrzne, które wymagały ludzi i pieniędzy (patrz mongolska wojna domowa 1260-1261; mongolski podbój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt

Do góry