Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKA WOJNA DOMOWA 657--661.

  Muzułmański zarządca Syrii, Muawija (602P-680), uważał, że Ali ibn Abi Talib (600P-661), czwarty kalif, był zamieszany w morderstwo kuzyna Muawiji, Otmana ibn Affana (zm. 656), trzeciego kalifa (patrz muzułmańskie powstanie 656). W celu zdła­wienia rewolty Muawiji Ali najechał Syrię i stoczył w 657...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKA WOJNA DOMOWA 680--692

  Śmierć Muawiji (602P-680), kalifa z dynastii Omajjadów, stała się powodem wybuchu walk między muzułmańskimi pre­tendentami do godności kalifa. Kalifem został syn Muawiji, Jazid I (645P-683), ale w Syrii i Mezopotamii powstała przeciw niemu silna opozycja. Mieszkańcy Kufy wybrali na kalifa Husajna ibn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKA WOJNA DOMOWA 743--747

  W 743 i 744, podczas rządów trzech słabych kalifów, imperium muzułmańskim wstrząsały walki różnych ugrupowań dysy-denckich. Kolejny kalif, Marwan II (zm. 750), ostatni kalif omajjadzki, zwyciężył powstańców w Syrii, Mezopotamii, Arabii i Persji. Jednakże do szyitów stawiających opór władzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAMBIKU WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1962-1974

  W 1962 kilka małych ugrupo­wań nacjonalistycznych dążących do wy­zwolenia Portugalskiej Afryki Wschodniej (Mozambik) spod władzy Portugalii spot-kało się w Dar-es-Saalam, stolicy Tanzanii i utworzyło koalicję pod nazwą Front Wy­zwolenia Mozambiku (FRELIMO), którego przywódcą został Eduardo Mondlane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKA WOJNA DOMOWA 1433--1453

  Następcą Wasyla I (1371-1425), księcia moskiewskiego, został jego dziesię­cioletni syn Wasyl II (1415-1462). Po śmie­rci jego opiekuna, dziadka - wielkiego księcia litewskiego Witolda (1430) - stryj Jerzy (zm. 1434) jako senior rodu zaczął się domagać tronu moskiewskiego. Chan tatar­ski przysądził mu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOZAMBIKU WOJNY DOMOWE l PARTY­ZANCKIE 1976-1990.

  Front Wyzwolenia Mozambiku (FRELIMO), kierujący zbrojną walką o wyzwolenie Mozambiku spod pa- nowania portugalskiego (patrz mozambiku wojna o niepodległość 1962-1974), po uzys­kaniu niepodległości ustanowił rząd mark­sistowski i stał się jedyną legalną partią polityczną w Mozambiku. W 1976...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1499--1503

  Iwan III Srogi (1440-1505), wielki książę moskiewski, zarzucił swemu zięciowi Aleksandrowi I, królowi Polski i wielkiemu księciu litewskiemu, że prześladuje prawo­sławie, i rozpoczął wojnę. Wojska Iwana spustoszyły ziemie litewskie, a 14 lipca 1500 wygrały bitwę nad Wiedroszą z wojskiem litewskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUHAMMADA GHORI PODBOJE 1175--1206.

  Największy przywódca Ghorydów, Mu'izz-ud-Din Muhammad ibn Sam (zm. 1206), znany jako Muhammad Ghori, był jednym z twórców muzułmańskich rządów w Indiach. Doszedł do władzy w 1162 razem z bratem, który objął tron w Ghorze. Uczył się sztuki wojennej w zwycięskich wojnach o panowanie Ghoru nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSKIEWSKO-LITEWSKA WOJNA 1507--1508

  Zygmunt I (1467-1548), król Polski i wielki książę litewski, zażądał od Wasyla III (1479-1533), wielkiego księcia moskiew­skiego, zwrotu ziem zdobytych poprzednio przez Moskwę. Moskwa zdecydowała się wszcząć wojnę. Jej wojska najechały ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Litwini odpowiedzieli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUKANNY POWSTANIE 775-778

  Muzuł­mańscy szyici nie uznawali rządzącej dynas­tii Abbasydów, którzy twierdzili, że odzie­dziczyli prawo do kalifatu po Abbasie (zm. 653), stryju proroka Mahometa (570-632). Szyici natomiast uważali, że prawo do kali­fatu dziedziczą tylko potomkowie Alego (600P-661), męża córki proroka, Fatimy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt

Do góry