Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  NIKA POWSTANIE 532

  Justynian I (483--565), cesarz wschodniego cesarstwa rzym-skiego, czyli bizantyjskiego, usiłował ukrócić korupcję i autokratyczne zapędy wielu swo­ich urzędników, ale osiągnął tylko połowicz­ny sukces. W 532 część ludności Konstanty­nopola, stolicy cesarstwa, zbuntowała się przeciw wysokim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORĘ, BUNT W NORĘ 1797

  Pod wrażeniem zakończonego powodzeniem buntu w SPIT-HEAD, który wybuchł miesiąc wcześniej, marynarze brytyjscy w Norę, znanym kotwi-cowisku przy ujściu Tamizy w pobliżu Sheer-ness (Anglia), podnieśli bunt i zablokowali rzekę. Buntem dowodził Richard Parker (zm. 1797). Zamiast skierować do Admirali­cji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1909--1912.

  W 1909 w Nikaragui wybuchła rewolta konserwatystów przeciw liberalne­mu dyktatorowi, prezydentowi Jose San-tosowi Zelayi (1853-1919), którego wojow­nicze działania i mieszanie się w sprawy innych państw Ameryki Środkowej napoty­kały sprzeciw Stanów Zjednoczonych. W czasie zamieszek schwytano i stracono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMANDIA, LĄDOWANIE l BITWA W NOR­MANDII 1944.

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II alianci 6 czerwca 1944 rozpo­częli pod dowództwem generała Dwighta D. Eisenhowera (1890-1969), naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie Za­chodniej, wielką operację inwazyjną na kon­tynent europejski. Tysiące okrętów desan­towych, amfibii i okrętów wojennych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1925--1933.

  W 1925, po wyborze konserwatysty, Carlosa Solorzano na prezydenta, a liberała Juana Bautisty Sacasy (1874-1946) na wice­prezydenta w Nikaragui powstał rząd koali­cyjny. Wkrótce, po 13 latach okupacji, kraj opuściła piechota morska USA (patrz nika­raguańska wojna domowa 1909-1912). 25 października 1925...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMANDZKO-FRANCUSKA WOJNA 1077--1082

  Król Francji Filip I (1052-1108) zaniepokojony podbojem Anglii przez Nor-manów (patrz normanów podbój anglii 1066) postanowił nie dopuścić do zjednocze­nia Normandii i Anglii pod berłem jednego władcy. Namówił i zachęcił młodego Rober­ta Krótkoudego (ok. 1054-1134), najstar­szego syna Wilhelma Zdobywcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1979.

  Od 1937 życie polityczne i gos­podarcze Nikaragui opanował Somoza i jego rodzina. Klan Somozów zbił olbrzymi ma­jątek - byli właścicielami licznych przed­siębiorstw i gospodarstw rolnych. W opozy­cji do nikaraguańskiego prezydenta, Anasta-sio Somozy Debayle'a, pozostawał przede wszystkim lewicowy Front...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMANÓW PODBÓJ ANGLII 1066

  5 Sty­cznia 1066 zmarł bezpotomnie Edward Wy­znawca. O tron Anglii ubiegali się trzej rywale; jednym z nich był Harald Haard-raade (zm. 1066), król Norwegii, drugim - Harold Godwinson (syn Godwina) (1022P-1066), potomek najpotężniejszego barona Anglii, trzecim - Wilhelm (1027?--1087), książę Normandii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1982--1990

  Wielu byłych członków nikaraguań-skiej Gwardii Narodowej występowało prze­ciw lewicowemu rządowi Frontu Wyzwole­nia Narodowego im. Sandino (sandiniści), który w 1979 przejął władzę w Nikaragui. Spora grupa gwardzistów udała się na emi­grację do sąsiednich państw - Hondurasu i Kostaryki - i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWOLNICZA WOJNA PIERWSZA 135-132 p.n.e.

  Większość zboża dostarczanego do Rzymu pochodziła z wielkich latyfundiów na Sycylii. Siła robocza była tania, przy uprawie pracowali bowiem niewolnicy do­starczani przez zwycięskie armie rzymskie. Brutalne traktowanie niewolników nieuch­ronnie prowadziło do buntu. W 135 około 70 tysięcy niewolników pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 597

  praca w formacie txt

Do góry