Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZASOPISMA

  Wydawnictwa ciągłe religijne i teologiczne, a także związane tematycznie łub usługowo z powyższą problematyką — m.in. archiwistyczno-kościelne (-» Archiva Ecclesiae, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne), -> biblijne czasopisma, diecezjalne czasopisma, duchowości religijnej czasopisma, ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  W proklamowanej 28 X 1918 republice czechosł., w skład której włączono Czechy, Morawy i Śląsk, Słowację i Ruś Zakarpacką z 13,6 min mieszk. (50% Czechów, 24% Niemców, 18% Słowaków, a 8% Polaków, Węgrów, Ukraińców i Żydów), Kościół stanął wobec trudności.

  1. Okres międzywojenny (1919-38) —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /12 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS

  Trwanie zjawisk i zdarzeń, będące przedmiotem badań chronologii; w naukach przyr. — parametr, określony ilorazem drogi do prędkości lub stosunek jednej zmiany do drugiej; w filozofii — miara zmiany, wyrażana za pomocą przysłówków „wcześniej"—„później", lub miara przejawów istnienia -» bytu; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORMIAN MASAKRY 1894-1897

  Ormianie, którzy pragnęli uniezależnić się od Turków, zorganizowali ruch rewolucyjny. Ruch ten wzniecił rozruchy w różnych miastach os­mańskiego imperium. W odwecie, na rozkaz tureckiego sułtana Abdulhamida II (1842-1918), kurdyjska kawaleria i żołnierze tureccy przeprowadzili zorganizowane masa­kry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGA REBELIA 1480

  Mimo niepowodzenia rebelii Macdonaldów z 1411 klan ten nadal przysparzał kłopotów władcom Szkocji. Po­rozumienie króla i „Pana wysp" skłoniło jego nieślubnego syna Angusa Oga do wznie­cenia buntu przeciw obu stronom porozu­mienia - ojcu i rządowi; bunt podzielił mieszkańców zachodniej części...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORTHUMBERLANDA BUNT 1408

  Henry Percy (1342-1408), pierwszy hrabia Nort-humberland, nigdy nie wybaczył królowi Henrykowi IV (1367-1413) klęski pod Shrew-sbury (1403) (patrz percy'ego bunt mos). Northumberland podporządkował się wtedy królowi angielskiemu. W 1405 przystał do nowego sprzysiężenia, zmierzającego do de­tronizacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORMIAN MASAKRY 1909

  W kwietniu 1909 doszło do nowych masakr Ormian w Cylicji, obecnie stanowiącej południową część Turcji. Turcy zabili tysiące Ormian. Pogromy nastąpi­ły na rozkaz sułtana tureckiego Abdulhamida II (1842-1918), po tym jak ormiańscy powstań­cy, dążący do uniezależnienia się od Turcji, sprowokowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTAWIANA WOJNA Z ANTONIUSZEM 33--30 p.n.e.

  Między dwoma potężnymi człon­kami II triumwiratu rzymskiego - Oktawia­nem (63 p.n.e.-14 n.e.), później cesarzem Augustem a Antoniuszem (83P-30 p.n.e.) doszło do rywalizacji o władzę. Gdy Ok­tawian odmówił Antoniuszowi pomocy w działaniach przeciw Fartom (patrz rzy­mian wojna z paktami 55-36 p.n.e.)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORWEGIA, INWAZJA NIEMIEC HITLEROW­SKICH NA NORWEGIĘ 1940

  Na początku ŚWIATOWEJ WOJNY II Norwegia ogłosi­ła neutralność. Niemcy nie respektując tego oświadczenia, 9 kwietnia 1940 wprowadzili okręty wojenne do wszystkich większych portów norweskich, a Luftwaffe zbombardo­wała norweskie lotniska i radiostacje, statki wysadziły na wybrzeża desanty, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTAWIANA WOJNA Z POMPEJ USZEM 40-36 p.n.e.

  Pompejusz Sekstus, zwany Młodszym (75-35), najmłodszy syn Pompe-jusza Wielkiego (106-48), po klęsce i śmierci ojca w RZYMSKIEJ WOJNIE DOMOWEJ WIELKIEJ uciekł do Egiptu, a potem do Hiszpanii i prowadził tam dalej walkę z Ju­liuszem Cezarem (100-44). Po śmierci Ceza­ra został w 43 dowódcą floty rzymskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt

Do góry