Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZERNICE BOROWE

  Parafia w dekanacie przasnyskim w diecezji płockiej. Parafię erygowano 1398 przy kościele Nawiedzenia NMP ufundowanym przez Jakuba Pocztę, właściciela Cz.; obecny kościół, późnobarokowy, wzniesiono w 1. poł. XVI w. ; w ołtarzu głównym obraz Matka Boża z XVII w., w bocznym — rzeźba Chrystusa.

   

  AZA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERSKI JAN ks.

  ur. 12 V 1813 w Warlubiu (k. Nowego n. Wisłą), zm. 22 XII 1893 w Pile, Współtwórca Kościoła nie-mieckokatolickiego. Studia teol. odbył w seminarium duch. w Poznaniu, gdzie 1842 przyjął święcenia kapł., po czym był wik. w Poznaniu, nast. w Wirach i Pile.

  Ogłosiwszy swą -» apostazję, założył 1844...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNDEJÓW

  Parafia w dekanacie lubelskim w diecezji lubelskiej. Wieś Cz. przywilejem króla Władysława Jagiełły nadana została 1426 lubel. brygidkom.

  Kościół św. Wawrzyńca, murowany, jednonawowy w stylu renesansowym, wzniesiony 1608-11 w miejscu kaplicy, dzięki staraniom przeoryszy Agnieszki Jastkowskiej oraz ks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERSKI STANISŁAW ks.

  ur. 11 VIII 1777 w Inflantach, zm. 1833 w Worniach (Żmudź), Historyk, leksykograf.

  W 1794 wstąpił do jezuitów i po studiach filoz.-teol. w Po-łocku przyjął 1804 święcenia kapł., a 1810 opuścił zakon; 1805-10 był nauczycielem retoryki i poetyki w kolegium jez. w Orszy, 1810-14 uczył języków staroż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIEWICZ STANISŁAW SJ

  ur. 15 VIII 1728 w okolicy Kowna, zm. 20 VI 1785 w Stajkach (k. Połocka), Wik. generalny jezuitów na Białorusi.

  Do zakonu wstąpił 1744 w Wilnie; po studiach filoz. w Wilnr, Mińsku i Słucku (1747-50) i teol. w Wilnie (1753-57) był sekretarzem asystencji pol. w Rzymie; po powrocie do Polski jako rektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERTEŻ

  Wieś w parafii Sanok w dekanacie sanockim w diecezji przemyskiej. Unicka drewniana cerkiew Przemienienia Pańskiego, wzniesiona 1742 (odnowiona 1924), zamieniona 1946 na kościół rzym.kat., ma 2 ołtarze późnobarokowe, ikonostas, obrazy Święta Trójca oraz Eliasz na rydwanie z 1877, malowany przez I. Jaraca ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIHÓW, Czemigow, Czernihiw

  Miasto i bpstwo prawosławne w pn. części Ukraińskiej SRR.

  1. Miasto — Początki Cz., jednego z najstarszych i najważniejszych grodów środk. Rusi, sięgają IX w.; wymieniany w traktatach pokojowych Rusi z Bizancjum (907,944) stał się 1024 stolicą Księstwa Czernihowskiego; 1036 uzależniony od Kijowa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERKAWSKI WŁODZIMIERZ

  ur. 17 II 1868 w Bursztynie (k. Halicza), zm. 18 XII 1913 w Krakowie, Ekonomista i działacz społeczny.

  Po studiach na UJ, w Paryżu i Berlinie habilitował się 1893 na UJ, a 1897 został prof, ekonomiki i statystyki. W dziełach Teoria czystego dochodu z ziemi (Lw 1893) i Wielkie gospodarstwa, ich istota i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZENGCZOU, Chengchow

  Diecezja w środk. Chinach (prow. Honan), sufr. Kajfengu, eryg. 11 IV 1946 z istniejącej od 22 1 1906 prefektury apost. Honan Zach., podniesionej 2 V 1911 do rangi wikariatu apost. (który 1924 nazwano Cz.).

  Zajmuje 18 000 km2 i 1950 liczyła 4 min mieszk., w tym 20 514 katolików, 18 parafii, 13 księży diec. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEKANOWSKI JAN

  ur. 6 X 1882 w Głuchowie (k. Grójca), zm. 20 VII 1965 w Szczecinie, Antropolog, etnolog.

  Studia antropol. rozpoczął 1902 w Zurychu pod kierunkiem R. Martina oraz G. Rugego; 1906 uzyskał doktorat, po czym był asystentem w Königliches Museum für Völkerkunde w Berlinie, gdzie zetknął się z twórcami kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 903

  praca w formacie txt

Do góry