Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZETWERTNIA

  Klasztor bazylianów w diecezji łuckiej (Ukraińska SRR), siedziba rodowa kniaziów Czetwertyńskich. Aleksander Świętopełk ufundował 1437 prawosł. klasztor dla bazylianów (prawdopodobnie także i dla bazylianek);

  nowy, z cerkwią Przemienienia Pańskiego, wzniesiony przez Czetwertyńskich w 2. poł. XVI w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA - MĄCZYŃSKA MARIA

  ur. 16 I 1883 w Bielsku-Białej, zm. 11 VI 1944 w Krakowie, Pisarka, autorka librett.

  W twórczości Cz. współistnieją 2 nurty tematyczne — hist, i rei.; całość podporządkowana jest celom popularyzatorskim. Strukturę utworów determinuje z góry określony typ adresata; do masowego czytelnika, z zamiarem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONOGRÓD

  Parafia w dekanacie jazłowieckim w archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR). Osada pochodząca z IX w., 1448-1772 była miastem.

  Kościół par., istniejący od dawna, zniszczony został w czasie najazdów tatarskich; nowy kościół Wniebowzięcia NMP, ufundowany przez Lisieckich, przebudowany 1716 przez kasztelana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIŃSK nad WISŁĄ

  Parafia i sanktuarium maryjne w dekanacie wyszogrodzkim w diecezji płockiej. Pierwsze wzmianki o Cz. pochodzą z 1065; prawa miejskie miał 1373-1869; 1410 w okolicy Cz. nastąpiło połączenie wojsk pol.-Iitew. w drodze na Grunwald; 1422 król Władysław Jagiełło nadał szlachcie w Cz. tzw. przywilej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIAKOWSKI RAFAŁ JÓZEF

  ur. 21 V 1743 w okolicy Pińska, zm. 5 VII 1816 w Krakowie, Lekarz.

  Uczył się z T. Kościuszką w pijarskim kolegium w Lubieszowie (k. Pińska), gdzie 1762 wstąpił do pijarów, przyjmując imię Rafał od św. Józefa Kalasantego; 1765 złożył śluby zak. i pod kierunkiem chirurga zak. Franciszka Zufahrera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIOWCE

  Rum. Cernauti, ukr. Czerniwci, eparchia na Bukowinie (pd.-zach. Ukraińska SRR).

  Miasto, powstałe w XII w. (poświadczone 1408 wraz z Bukowiną), należało do hospodarstwa mołdawskiego; od XVI w. podlegało Turcji, 1774 przekazane Austrii i włączone do Galicji. W 1849 zostało stolicą nowo utworzonego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERMIŃSKI MARCIN SJ

  ur. 7 I 1860 w Glińsku (k. Winnicy), zm. 8 I 1931 we Lwowie, Misjolog, hagiograf, redaktor „Misji Katolickich".

  Po studiach i doktoracie z filozofii oraz licencjacie z teologii w Gregorianum przyjął 1883 święcenia kapł., a po powrocie do Polski wstąpił 1885 do zakonu w Starej Wsi (k. Brzozowa); 1889-1919...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNYSZEWSKI NIKOŁAJ GAWRIŁOWICZ

  ur. 24 VII 1828 w Saratowie, zm. 29 X 1889 tamże, Filozof, działacz polit, i pisarz.

  Kandydat do stanu duch., podjął ostatecznie studia uniw. w Petersburgu, po których poświęcił się nauce, literaturze i publicystyce; w czasie studiów próbował pod wpływem -> socjalizmu utopijnego pogodzić z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNA

  Klasztor karmelitów bosych w parafii Nowa Góra w dekanacie krzeszowickim w archidiecezji krakowskiej.

  Klasztor, wzniesiony 1628-40 z fundacji wojewodziny krak. Agnieszki Firlejowej, uposażony posiadłością Siedlec z wsiami Paczółtowice, Żbik i Dubie oraz kamieniołomami czarnego marmuru w Dębniku (1644-1939...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERSK

  Parafia w dekanacie wareckim w archidiecezji warszawskiej. Był grodem w X-XI w., a miastem 1363-1869.

  Książę mazowiecki Konrad I utworzył przed 1231 w Cz. kasztelanię, a ok. 1240 zbudował zamek z kościołem i przeniósł tu z Grójca stolicę książęcą; zamkowy kościół św. Piotra (konsekrowany 1245)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt

Do góry