Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZEŻOWSKI IWON SJ

  ur. 25 X 1814 w Kołodziejówce (k. Tarnopola), zm. 12 VIII 1889 w Krakowie, Rekolekcjonista i pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1832 w Starej Wsi (k. Brzozowa); po studiach filoz.-teol. przyjął 1841 święcenia kapł.; uczył wymowy, filozofii i teologii w kolegiach jez. i wspólnie z K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKIE BUDZBEJOWICE, České Budějovice

  Diecezja w pd. Czechach eryg. 20 X 1785, sufr. Pragi; należą do niej 4 okręgi (Budziejowice, Klatovy, Prachatice i Tabor).

  Pierwszym bpem Cz.B. był J.P. Schaffgotsch (1785-1813); in. wybitnymi bpami byli Jan Valeri Jirsík (1851-83, zwołał 3 synody diec., założył seminarium) i Franz von Schönborn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWA

  Miasto, sanktuarium maryjne, siedziba bpa diecezji częstochowskiej i ośrodek wydawniczy.

  I. MIASTO — Pierwsza wiadomość o wsi Cz., będącej własnością książęcą, pochodzi z 1220; miastem nazwana została Cz. w dokumencie z 1377. Dzięki opiece króla Zygmunta I Starego i starosty olsztyńskiego (Olsztyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /9 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESŁAW bł. OP

  ur. ok. 1175, zm. 1242 we Wrocławiu; mniemanie, jakoby był bratem -> Jacka Odrowąża, rozpowszechnione od XVII w. (S. Bzowski), jest bezpodstawne.

  I. ŻYCIE — O pochodzeniu rycerskim Cz. świadczy jego funkcja kustosza kolegiaty sand, (odgrywającej w XIII w. ważką rolę w diecezji krak.), tłumacząca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /6 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONY KOŚCIÓŁ

  Czerwone sekty, buddyjskie wspólnoty rei. w Tybecie (-> lamaizm), charakteryzujące się różnorodnością wierzeń i praktyk rel., mniej okazałym rytuałem, łagodniejszymi regułami życia zak. bez obowiązku zachowywania celibatu ; nazwa pochodzi od czerwonego nakrycia głowy mnichów.

  Mimo reformatorskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA DIECEZJA

  Powstała 1925 w związku z nową organizacją terytorialną Kościoła w Polsce po I wojnie świat, i włączona została jako sufragania do krakowskiej metropolii; obejmuje pn. część Jury Krak.-Częstoch. oraz część Niecki Sieradzkiej, Wysoczyzny Piotrkowskiej i Wyżyny Śląskiej o powierzchni 8524 km2;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZEŚĆ MARII"

  Ilustrowany miesięcznik -> sodalicji mariańskich uczennic szkół średnich w Polsce, zał. na I Zjeździe Związku Sodalicji Mariańskiej w Częstochowie 10-12 VII 1922; wyd. 1923-39. Redaktorami byli ks. J. Chrząszcz w Tarnowie (1923-26), ks. F. Marlewski w Inowrocławiu (1926-29), ks. J. Kruppik w Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONY KRZYŻ

  Międzynar. organizacja humanitarna, zał. 1863 z inicjatywy J.H. -»• Dunanta w Szwajcarii dla niesienia pomocy (bez dyskryminacji) ofiarom wojny; nazwa wywodzi się od znaku ochronnego dla rannych i chorych żołnierzy — czerwony krzyż na białym polu, który stał się godłem organizacji.

  I. DZIEJE i STRUKTURA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /10 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZEŚĆ ŚWIĘTYCH POLSKICH"

  Kwartalnik teol. poświęcony szerzeniu czci świętych pol. oraz sprawom ich kanonizacji, wyd. 1934-37 w Warszawie, 1938-39 w Potulicach. Pismo redagowała Maria Chlewińska i Stefania Ottowa (do 1937), a nast. zespół prof, seminarium chrystusowców (red. odpowiedzialny ks. I. Posadzy);

  publikowało ono artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA ZOFIA

  ur. 1584 w Małopolsce, zm. 1 IV 1650 w Krakowie, Działaczka dydaktyczna i charytatywna.

  Po śmierci męża poświęciła się pracy charytatywnej; jako członkini Bractwa Miłosierdzia przy kościele św. Barbary, wspierała materialnie kościoły i klasztory;

  1627 w swym domu w Krakowie ufundowała i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt

Do góry