Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „CZĘSTOCHOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE"

  Rocznik naukowy wyd. przez kurię diec. w Częstochowie od 1973 (naklad 1200 egz.); publikuje artykuły z zakresu teologii (zwł. problematyka mariologiczna), filozofii, prawa kan. i historii Kościoła, a ponadto sprawozdania ze zjazdów nauk. oraz recenzje; tom II poświęcono jubileuszowi 50-lecia diecezji, a III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZINWAT

  (staropers. czinwad lub czinawad droga), W mazdaizmie droga wiodąca przez most, rozpięty nad wiecznym ogniem między niebem a ziemią, przez który musi przejść dusza człowieka po śmierci.

  Na przyczółku mostu siedzący 3 sędziowie — Mitra (bóg Słońca), Sraosza (anioł stróż) i Rasznu (anioł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZHANDOGJOPANISZAD, Chandogyopanisad

  Jedna z najwcześniejszych (X-VIII w. prz.Chr.) i najobszerniejszych -> upaniszad (Czhandogja), zawierająca doktrynę czhandogów (zw. udgatrami), czyli kapłanów śpiewających hymny -» Samawedy.

  Ułożona prozą i podzielona na 8 lekcji (prapathaka), Cz. zajmuje się mistyką zgłosek i melodii (samari), naturą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

  Na powstanie ruchu pielgrzymek do Częstochowy wpłynęło przekonanie o nadzwyczajnych łaskach uzyskiwanych za wstawiennictwem M.B.Cz. Pątnicy pielgrzymują indywidualnie lub zbiorowo (pieszo albo środkami lokomocji), spełniając określone praktyki rei. w duchu dziękczyn-no-błagalnym; praktykują też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /26 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

  Ku czci M.B.Cz. powstały liczne utwory wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne, przeznaczone do celów kultowych, oraz utwory poetyckie.

  A. TWÓRCZOŚĆ MUZYCZNA — przejawia się przede wszystkim w pieśniach kośc, pątniczych i okolicznościowych; mniej liczne natomiast są kompozycje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /23 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża

  Tytuł związany z obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze, będącej pol. sanktuarium nar., i dlatego często utożsamiany z tytułem -> Królowa Polski.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

  Obraz M.B.Cz. typu -> Hodegetrii jest najbardziej zbliżony do ikony bizant. z końca X w., znajdującej się w rzym. kościele S. Maria Maggiore, ikony mozaikowej z XII w. zachowanej w serb. klasztorze Chilandar na górze Athos oraz do obrazu MB z VI w. z kościoła S. Maria Nuove w Rzymie (analogie w szczegółach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /24 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

  Kult M.B.Cz. obejmuje wszelkie formy czci związanej z obrazem w jej sanktuarium; kształtuje je specyficzna duchowość wynikająca z tradycji rei. o zasięgu krajowym, przejawiająca się spontanicznie; oryginalną formą kultu jest peregrynacja kopii obrazu M.B.Cz. w parafiach, rodzinach i domach zakonnych.

  A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /43 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZETWERTYŃSCY

  Ród książąt wywodzący się od księcia kijowskiego Świętopełka Izasławowicza, noszący od jego imienia przydomek rodowy — Świętopełk. Ich siedzibą była -> Czetwertnia na Wołyniu; Stefan Cz. (1577-1655) dał początek młodszej linii Cz. w Borowiczach na Wołyniu, przemianowanych na Nową Czetwertnię;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA WIEŚ

  Wieś w parafii Michałów w dekanacie brzeskim w archidiecezji wrocławskiej.

  Przed 1310 Cz.W. była już parafią; 1525-1945 kościół należał do wyznania ewangelickoaugsburskiego. Cennym zabytkiem sztuki sakr. jest kościół (pierwotnie Najśw. Serca Jezusa, obecnie NMP), wzniesiony na pocz. XIV w., odnawiany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry