Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZŁOWIEK

  Istota zajmująca naczelne miejsce w hierarchii świata biotycznego (-» ciato ludzkie) i wykraczająca poza świat ożywiony (-> dusza ludzka) duchowymi właściwościami (akt ludzki) oraz możliwością -» partycypacji w nadprzyr. życiu -»- Boga (VI D).

  Cz. jest przedmiotem badań wielu dyscyplin nauk. z uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERDZIESTU MĘCZENNIKÓW

  Święci, zm. prawdopodobnie w Sebaste (obecnie Sivas, Turcja).

  1. Podczas prześladowania chrześcijan przez ces. Licyniusza jako żołnierze XII legionu rzym. Fulminata ponieśli 320 śmierć przez zamarznięcie; imiona swe umieścili w testamencie, który uważany jest za autentyczny; opublikowali go G.H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOCHRON SEBASTIAN ks.

  ur. 1749 w Poznaniu, zm. 20 III 1819 w Luborzycy (k. Krakowa), Kanonista.

  Studiował w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, a nast. na Akademii Krak. (filozofię, teologię, prawo kośc. i cywilne); napisał Uwagi moralne, gruntujące się na prawie natury i religii dla wiadomości i pożytku młodzieży narodowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK - POCHODZENIE

  Problematyka pochodzenia cz. obejmuje proces przemian, czyli rodowód biol. (A), oraz filoz. analizę procesu filogenetycznego (B), w wyniku których powstał cz.; ponadto domaga się uzgodnienia wyników badań nauk empirycznych o cz. z teol. wnioskami wyprowadzonymi z objawienia Bożego (Q.

  A. W ASPEKCIE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /54 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOŁOMTEJ CECYLIA DIONIZA

  ur. 9 X 1872 w Łowiczu, zm. 12 XII 1925 we Włocławku, Pierwsza gen. przełożona Zgrom. Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

  Otrzymawszy wykształcenie pedagog., pracowała jako nauczycielka; 1919 wstąpiła do Stowarzyszenia Kobiet Wspólnej Pracy we Włocławku, które pod osłoną świeckiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK - STRUKTURA

  Ze względu na złożoność procesów zachodzących w cz. wyróżnia się w nim strukturę biotyczną — przejawiającą się w życiu układu żywego (A), psychiczną — przejawiającą się w życiu osobowym (B), społeczną — przejawiającą się w życiu wspólnotowym (Q, bytową — wskazującą na rację ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /64 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZORTKÓW

  Parafia i dekanat rzym.kat. w archidiecezji lwowskiej oraz parafia i dekanat unicki w archidiecezji lwowskiej, od 1885 w diecezji stanisławowskiej (Ukraińska SRR). Cz. otrzymał prawa miejskie 1532; w XVI w. był własnością Czortkow-skich, w 1. poł. XVII w. Golskich, a nast. Potockich.

  Dla dominikanów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK - INTERPRETACJA

  Specyficzne miejsce cz. w rzeczywistości kosmicznej wyjaśnia się albo w relacji do jego zachowań biol., psych., społ. lub kulturowych (A), albo w relacji do -> bytu, zwł. osobowego (B), a ponadto do -*• Boga (VI) jako do twórcy historii zbawienia (C).

  A. W ASPEKCIE SCJENTYSTYCZNO-KULTUROWYM — Koncepcje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /53 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOUCUN, Chowtsun

  Diecezja w Chinach (prow. Szantung) eryg. 11 IV 1946 jako sufr. Cinan z istniejącego od 18 V 1937 wikariatu apostolskiego.

  Zajmuje 5000 km2 i 1950 liczyła 3 min mieszk., w tym 29 411 katolików, 17 parafii, 12 księży diec. i 23 zak. oraz 25 sióstr.

   

  AAS 38(1946) 301-306; A. Pucci, ECat III 1565; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK NOWY

  Człowiek odkupiony przez Jezusa Chrystusa, który jest protoplastą nowej ludzkości, w przeciwieństwie do Adama (II), ojca starej ludzkości.

  Znamienne dla NT jest ukazanie Jezusa jako tego, który w pełni czasu (Ga 4,4) przyszedł wypełnić Stare Przymierze (Mt 5,17). Będąc Początkiem i Końcem (Ap 22,13)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt

Do góry