Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PERSKIE PODBOJE 519-509 p.n.e.

  Po

  umocnieniu władzy w Persji, król Dariusz I Wielki (558?-486) (patrz perskie bunty 521-519 p.n.e.) podjął wyprawy wojenne mające na celu ochronę granic i powiększenie impe­rium. Zaczął od zabezpieczenia granic, po­tem, według greckiego historyka Herodota (484?-425), wystąpił przeciw dokonującym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKI NAJAZD NA GRECJĘ 480-479 p.n.e

  Po klęsce Persów pod MARATONEM król Dariusz I (558P-486) zaczął zbierać armię i flotę, przygotowując się do najazdu na Grecję. Zmarł przed rozpoczęciem działań, a wyprawę poprowadził w 480 jego syn i następca, Kserkses I (519P-465). Persowie przeszli przez Macedonię, która była ich państwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKI NAJAZD NA INDIE MOGOŁÓW 1738-1739

  Przyczyną najazdu Nadir Sza­cha (1688-1747) z Persji na upadające im­perium Mogołów (Indie) była pomoc udzie­lona Afgańczykom przez cesarza z dynastii Mogołów w czasie PERSKO-AFGAŃSKIEJ WOJNY 1726-1738. Prowadząc 50 tysięcy żo nierzy Nadir zmusił Kabul do kapitulacji we wrześniu 1738 i ruszył do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1747-1760

  Śmierć wielkiego władcy Persji Nadir Sza­cha (1688-1747) zakończyła 11-letni okres dynastii Afszarów i przyczyniła się do przej­ściowego rozpadu perskiego imperium, któ­re podzielili między siebie dowódcy Nadira. W 1747 o władzę walczyło 6 rywali; w 1760 środkowa i południowa Persja znalazła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCY'EGO BUNT 1403

  Król Anglii Hen­ryk IV (1367-1413) był uzurpatorem, mimo to dopuszczał się obrazy baronów. Ród Per-cych, na którego czele stał hrabia Northum-berland, do 1402 popierał Henryka. W 1402 syn Northumberlanda, sir Henry Hotspur (Raptus) Percy (1366-1403) w bitwie pod Hamildon Hill (Anglicy odparli tam najazd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1779-1794

  Po

  śmierci perskiego władcy Karima Chana (1705P-1770) z dynastii Zand wybuchły walki o władzę pomiędzy członkami tej dynastii. W 1785 szachem został Dżafar Chan. Głównym wrogiem dynastii Zandów był członek rywalizującego rodu Kadżarów (patrz perska wojna domowa 1747-1700). Aga Mohammad Chan (Achta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERONISTÓW POWSTANIA 1956-1957

  Po obaleniu Juana Domingo Perona (1895--1974), dyktatora Argentyny (patrz argen­tyński przewrót 1955), na czele tymczasowego rządu popieranego przez wojsko stanął najpierw generał Eduardo Lonardi (1896--1956), a potem generał Pedro Pablo Euge­nio Aramburu (1903-1970). Aramburu usu­nął Lonardiego podczas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA REWOLUCJA 1906-1909

  Na po­czątku XX w. Persja przeżywała głęboki kryzys wewnętrzny; nieudolny szach był chory, gospodarce groziło załamanie na skutek spadku cen srebra i nie spłaconej jeszcze pożyczki rosyjskiej, a ponadto Persja stała się ofiarą handlowej rywalizacji między Rosją a Wielką Brytanią. Ulegając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA REWOLUCJA 1921

  W 1921 Persja była bliska upadku. Ahmad (1898-1930), ostatni szach z dynastii Kadżarów, był władcą słabym i skorumpowanym, gospo­darka państwa znajdowała się w złym stanie, była zdominowana przez Rosję i Wielką Brytanię, kierujące się własnymi interesami handlowymi i strategicznymi. Chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1500-1503

  Uzun Hasan (1420-1478), turkmeński przy­wódca, ustanowił w zachodniej Persji i Azer­bejdżanie krótkotrwałą dynastię. Dynastia ta wkrótce upadła i Azerbejdżan przeszedł w 1501 pod panowanie Safawidów. Turk-meńska dynastia Białych Owiec (Al Koyun-lu), pozostająca pod wpływem poglądów derwiszów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt

Do góry