Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POLSKO-TURECKA WOJNA 1614-1621

  W odwecie za podżeganie przez Polskę do powstań w zajmowanej przez Turków Moł­dawii i Wołoszczyźnie Turcy sprzymierzeni z Tatarami dokonywali krwawych napadów na Ukrainę. Hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620) wyruszył z 10-tysięcznym woj­skiem do Mołdawii i z pomocą Kozaków i Mołdawian pokonał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA WOJNA SUKCESYJNA 1733-1738

  Po śmierci króla Polski Augusta II (1670-1733) o tron polski ponownie zaczął ubiegać się Stanisław Leszczyński (1677--1766), teść króla Francji Ludwika XV (1710-1774), który uzyskał poparcie Fran­cji, Hiszpanii i Sardynii (patrz północna wojna druga, czyli wielka 1700-1721). Po­parła go większość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-TURECKA WOJNA 1671-1677

  ROSYJSKO-POLSKIEJ WOJNIE 1658--1667 Kozacy sprzymierzeni z Turkami i Tatarami nie chcieli uznać władzy polskiej w zachodniej Ukrainie i dokonywali krwa­wych napadów na te tereny. Polacy pod wodzą Jana Sobieskiego (1624-1696) roz­proszyli wojowniczych Kozaków, musieli jednak wycofać się po najeździe na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKIE POWSTANIE 1715-1717.

  Gdy Au­gust II (1670-1733) odzyskał polski tron (patrz północna wojna druga, czyli wiel-kai 700-1721), zakwaterował w Polsce saskie wojska. Złodziejstwa i zniszczenia powodo­wane przez żołnierzy wzbudziły oburzenie mieszkańców. W rezultacie szlachta polska przy pełnym poparciu magnaterii wznieciła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA POMARAŃCZOWA 1801

  Napoleon Bonaparte (1769-1821) domagał się, by Portugalia ustąpiła Francji część terytoriów i zamknęła porty przed brytyjskim handlem (patrz wojny rewolu­cyjnej francji 1792-1802). Gdy Portugalia odrzuciła jego żądania, Napoleon rozpoczął wojnę, do której niechętnie przyłączyła się Hiszpania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-CZESKA WOJNA 1291-1312.

  Król Wacław II (1271-1305) po przejęciu w 1288 pełnej władzy (patrz habsbursko-czeska wojna 1274-1278) odbudował potęgę Czech. Król osiągał duże dochody z bogatych kopa­lni srebra. W latach 1291-1292 w walkach z księciem Władysławem Łokietkiem (1260-1333) Wacław opanował Małopolskę, a w 1300...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PONTIACA WOJNA 1763-1766

  Na mocy traktatu paryskiego z 1763 (patrz francuzów i indian wojna 1754-1763) Wielka Brytania otrzymała roz­ległe obszary w dolinie rzeki Ohio, co wzbudziło gniew Pontiaca (1720-1769), wodza Indian szczepu Ottawa. Plemio­na zamieszkujące tereny na zachód od Ap-palachów utworzyły pod jego przewodnict­wem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-CZESKA WOJNA 1438-1439

  W 1438 król Niemiec Albrecht II (1397--1439), z austriackiego domu Habsburgów, po śmierci teścia, Zygmunta (1368-1437), został królem Czech i Węgier. Stronnictwo opozycyjne zaproponowało tron królewiczo­wi polskiemu Kazimierzowi. Po klęsce zwolenników Kazimierza pod Żeleznicami (1438) Polska zawarła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD POITIERS 1356

  Chcąc powstrzymać królewicza angielskie­go Edwarda, Czarnego Księcia (1330--1376), król Francji Jan II (1319-1364) polecił swoim licznym wojskom, by za­stosowały angielską taktykę spieszania ka­walerii. Silną pozycję angielską pod Poi­tiers 19 września 1356 zaatakowali Fran­cuzi pod dowództwem Jana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PONTYJSKA WOJNA CEZARA 47 p.n.e.

  Po śmierci Mitrydatesa VI Wielkiego, króla Pontu (ok. 132-63) (patrz mitrydatesa wojny), Pompejusz Wielki (106-48), wódz rzymski na wschodzie, uznał Farnacesa II (wzmian. 63-47), syna Mitrydatesa, władcą królestwa bosporańskiego (Bosporus Cim-merius, na Krymie). W czasie walk zwolen­ników Pompejusza przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt

Do góry