Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POWHATAN FEDERACJI WOJNA 1622--1644

  Anglicy, którzy przeżyli masakrę w JAMESTOWN, zaprosili wodzów indiań­skich z federacji Powhatana (ok. 30 plemion algonkińskiej rodziny językowej z zachod­niej części Wirginii, zjednoczonych wcześ­niej przez wodza Powhatana [1550P-1618]) na rzekomą konferencję pokojową i podczas spotkania zaatakowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKA WOJNA DOMOWA 1826--1827

  Po śmierci króla Portugalii Jana VI królem został jego syn, cesarz Brazylii Piotr I (1798-1834), który panował w Por­tugalii jako Piotr IV (patrz portugalska wojna domowa 1823-1824). Ku zadowoleniu liberałów król ustanowił konstytucję (opartą na brytyjskim systemie parlamentarnym), pozostał jednak w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-KASTYLIJSKA WOJNA 1140

  Poprowadziwszy Portugalczyków do zwy­cięstwa nad Maurami (muzułmanie) w bit-w : pod Ouriąue (miejsce niepewne, ale piawdopodobnie nie jest to dzisiejsze Ouri­ąue w południowej Portugalii), hrabia Al­fons Henryk (1112-1185) ogłosił swą nie­zależność od kuzyna, króla Kastylii i Leonu Alfonsa VII (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKIE KAMPANIE PRZECIW DIU 1509-1547

  Portugalia chcąc zapewnić so­bie monopol na handel korzeniami z Indii Wschodnich musiała odebrać egipskim mu­zułmanom panowanie na Morzu Arabskim. Równolegle z zakładaniem twierdz i punk­tów handlowych w Indiach (patrz portugal­skie podboje w indiach i indiach wschod­nich 1500-1545) w 1509 Portugalczycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-KASTYLIJSKIE WOJNY 1369--1388.

  W czasie STULETNIEJ WOJNY król Portugalii Piotr I Okrutny (1320-1367) wdał się w spór z hrabią Henrykiem Tras-tamarą (1333-1379) o prawa do tronu kas-tylijskiego. Po zamordowaniu Piotra królem Portugalii został jego syn Ferdynand I Przy­stojny (1345-1383), który przyjął także proponowane mu zwierzchnictwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /3 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKIE PODBOJE W INDIACH l IN­DIACH WSCHODNICH 1500-1545

  Wyprawa portugalska Vasco da Gamy (1469?-1524) w 1498 dotarła do Kalikaty (Kożikode) na Wybrzeżu Malabarskim w Indiach. Po trzech miesiącach odpłynęła do kraju z ładowniami pełnymi korzeni. Portugalczycy byli przeko­nani, że Indie otwierają dla Portugalii moż­liwości krzewienia chrześcijaństwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALII l OMANU WOJNY W AFRYCE WSCHODNIEj 1652-1730

  Usadowiwszy się na wyspie Mombasa, u wybrzeży dzisiejszej Kenii, Portugalczycy opanowali na wiele lat handel złotem i niewolnikami na wscho­dnim wybrzeżu Afryki. W 1652 tubylcy z Mombasy prosili sułtana Omanu na Pół­wyspie Arabskim, by pomógł im wypędzić Portugalczyków z wyspy. Sułtan wysłał flotę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKIE WOJNY PRZECIW TERNATE 1550-1588

  W XVI w. Portugalia była przodującą potęgą morską, posiadała porty i traktorie handlowe na całym świecie. Kilka z nich znajdowało się na wyspach archipelagu Moluków w Indiach Wschodnich, gdzie Portugalczycy mieli monopol na lukratywny handel korzeniami. Na jednej z wysp moluc-kich, Ternate, skupiła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKA WOJNA DOMOWA 1449

  W 1446 królem Portugalii został Alfons V (1432-1481), który poślubił córkę swego wuja, byłego regenta Piotra (zm. 1449), księcia Coimbry. Brat Alfonsa, mający tytuł księcia Bragangy, usiłował zrazić króla do Piotra, który, świadomy uczuć władcy, od­dalił się do Coimbry. Wysuwane nadal oskarżenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKI PODBÓJ CEUTY 1415

  Gdy sułtan Maurów walczył z buntem w Maghre-bie (część Maroka, Algierii i Tunezji), Ceuta, ufortyfikowane miasto portowe w Afryce Północnej nad Cieśniną Gibraltarską, pozo­stała bez obrony. Chcąc pozyskać uznanie papieża i króla Kastylii, król Portugalii Jan I (1357-1433) zorganizował wyprawę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt

Do góry