Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDMIEŚCIE (ARRABAL), POWSTANIE NA PRZEDMIEŚCIU 814.

  W 805 spisek mający na celu obalenie Al-Hakama I (zm. 822), muzułmańskiego emira Kordoby (Hiszpa­nia) z dynastii Omajjadów, zakończył się niepowodzeniem. Represje i podatki Al--Hakama budziły coraz większe niezadowo­lenie przeciwników emira i doprowadziły w końcu do wybuchu w marcu 814 gwał­townych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁNOCNA WOJNA PIERWSZA 1655-1660

  Król Szwecji Karol X (1622-1660) dążył do opanowania pobrzeży bałtyckich Rze­czypospolitej (patrz polsko-szwedzka woj­na o inflanty druga 1617-1629). Najechał Polskę prowadzącą wojnę z Rosją (patrz

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1654-1656; ROSYJSKO-

  -szwedzka wojna 1656-1658). Zwyciężył w kil­ku bitwach i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /7 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PUCZ PIWIARNI" 1923

  Adolf Hitler, przywódca partii nazi­stowskiej, kierował nieudaną próbą obalenia republikańskiego rządu Niemiec. 8 listopada 1923 w Monachium bojówkarze jego partii wdarli się na duży polityczny mityng miej­scowych prawicowych polityków w jednej z piwiarni i wymusili na bawarskich przywódcach deklarację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁNOCNA WYPRAWA 1926-1928

  władzę między rywalizującymi dowódcami.Kierując się zasadami Suną, w celu zjedno­czenia kraju wojska Kuomintangu pod do­wództwem generała Czang Kaj-szeka(1886-1975) wyruszyły w lipcu 1926 z Kan­tonu, siedziby Kuomintangu, i skierowałysię na północ. Do sierpnia opanowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUEBLO POWSTANIE 1680

  Pod koniec XVI w. Hiszpanie zaczęli posyłać misjo­narzy katolickich do wiosek indiańskich na terenie obecnego Meksyku, gdzie mie­szkały wówczas różne plemiona Indian, którym Hiszpanie nadali wspólną nazwę Pueblo. Indianie szybko podporządkowali się kolonizatorom, ale z biegiem czasu niszczenie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁNOCNOAFRYKAŃSKIE KAMPANIE 1940--1943

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II głównym celem państw Osi w Afryce Pół­nocnej było zdobycie Kanału Sueskiego, a tym samym osiągnięcie panowania na Morzu Śródziemnym; dlatego też alianci starali się utrzymać te strategicznie ważne ttereny. Większość walk toczyła się wzdłuż wybrzeży Libii i Egiptu;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO WOJNA 1808--1814

  Napoleon (1760-1821) zawsze na­potykał kłopoty na Półwyspie Iberyjskim, nawet przed podjęciem przez Austrię próby uniezależnienia się w czasie NAPOLEOŃ­SKICH WOJEN - kłopoty te skończyły się dopiero z końcem jego panowania. Gdy Portugalia, sojusznik Wielkiej Brytanii, nie chciała uczestniczyć w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-MAROKAŃSKA WOJNA 1458-1471

  Po upadku KONSTANTY­NOPOLA (1453) Europa drżała przed Turkami osmańskimi. Przejawem tego strachu było porozumienie między portugalskim królem Alfonsem V Afrykańskim (1432--1481) i królem Kastylii Henrykiem I (1425-1474) w sprawie krucjaty przeciw muzułmanom. Henryk miał podbić państwo Maurów w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGALSKO-MAROKAŃSKA WOJNA 1578

  Król Portugalii Sebastian (1554--1578), wychowanek jezuitów, dążył do zorganizowania wielkiej krucjaty przeciw niewiernym zamieszkującym tereny obec­nego Maroka. Mimo przestróg papieża Grze­gorza XIII (1502-1585) i króla Hiszpanii Filipa II (1527-1598) Sebastian zebrał armię złożoną z 25 tysięcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTTAWATOMIE, MASAKRA W POTTAWA-TOMIE 1856

  WOJNĘ SECESYJNĄ poprze­dziły w połowie lat pięćdziesiątych XIX w. walki na terenie Kansas między zwolen­nikami i przeciwnikami niewolnictwa (patrz wakarusa, wojna nad rzeką wakarusa 1855). 21 maja 1856 grupa zwolenników niewolnictwa zwanych „bandyci z pograni­cza", banda uzbrojonych zbirów z Missouri...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt

Do góry