Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROSYJSKO-FIŃSKA WOJNA 1939-1940

  W 1939 po wybuchu działań wojennych w Europie Związek Radziecki zażądał, by Finlandia odstąpiła mu bazę morską na półwyspie Hanko, zdemilitary-zowała linię Mannerheima (ufortyfikowana linia obrony przed Związkiem Radzieckim, przecinająca Przesmyk Karelski) i ustąpiła kilka wysp w Zatoce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rosyjsko-japońska wojna 1904-1905

  W 1903 rząd japoński zaproponował rządo­wi rosyjskiemu, aby wzajemnie uznać inte­resy i przywileje ekonomiczne obu stron w Mandżurii i Korei. Poprzednio Japonia rozbudowała swoją flotę i armię. Rosjanie przedłużali rokowania, aż w końcu 6 lutego 1904 zniecierpliwiony ambasador japoński przerwał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-PERSKA WOJNA 1722-1723

  Druga, czyli Wielka PÓŁNOCNA WOJNA bardzo wyczerpała siły Rosji, mimo to car Piotr I Wielki (1672-1725), obawiając się, że Turcja opanuje perskie nabrzeża Morza Kaspijskiego, rozpoczął wojnę z Persją, osłabioną powstaniami w Afganistanie.

  Woj­ska rosyjskie bez większego wysifku zdobyły miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKI PRZEWRÓT 1762

  Gwardię i sfery dworskie zrażało postępowanie cara Piotra III (1728-1762). Szczególny opór budziły próby ściślejszego podporządkowania cerkwi i og­raniczenie jej praw. Jego ambitna żona, Niemka, Katarzyna (1729-1796), zawiązała spisek mający na celu przejęcie władzy; do spisku wciągnięto gwardię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODOS OBLĘŻENIE 305-304 p.n.e.

  W nie­ustającej walce z Ptolomeuszem I (zm. 283?) (patrz diadochów wojna 323-231 p.n.e.) An-tygon I (ok. 382-301) podjął niefortunną decyzję oblężenia Rodos (wyspa i miasto). Po utracie Cypru w 307 Ptolomeusz nie miał żeglarzy i wobec tego dostawy drewna z Rodos na budowę okrętów straciły na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-AFOAŃSKA WOJNA 1885

  W1884 Rosjanie zajęli miasto Merw (Mary), przekroczyli sporną granicę afgańsko-rosyj-ską, a w 1885 wyparli wojska afgańskie z okręgu Pandżdeh. Anglicy zaniepokojeni wstrzymaniem przez Rosję prac angielsko--rosyjskiej komisji ds. pokojowego ustalenia przebiegu granicy afgańsko-rosyjskiej roz­poczęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGUE RIYER, WOJNY NAP RZEKĄ ROOUE 1855-1856.

  W połowie XIX w. zaczęły się nieporozumienia między gubernatorem Terytorium Waszyngton a dowództwem armii USA; przyczyną ich była polityka wobec Indian - gubernator, popierany przez białych osadników, chciał usunąć Indian i zająć ich ziemie, natomiast armia sprzeciwiała się takiej grabieży. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROHILLÓW WOJNA 1774

  Rohillowie, lud pochodzenia afgańskiego, wyparty na wschód przez Nadir Szacha (1688-1747), osiadł w 1740 w okręgu Rohilkhand (Uttar Pradesz) w północno-środkowej części Indii. W 1771 zagrożeni przez Marathów, zwrócili się o pomoc do nababa Oudhu, który posłał do nich najemników. Rohillowie nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKA REWOLUCJA 1905

  Niezadowo­lenie wielu grup społecznych w Rosji - chło­pów, robotników, szlachty, a także pod­bitych narodów - z istniejącego porządku podważało stabilność władzy carskiej; sytua­cję pogłębiła jeszcze klęska Rosji w ROSYJ-SKO-JAPOŃSKIEJ WOJNIE 1904-1905. 22 stycznia 1905 (krwawa niedziela)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKA WOJNA DOMOWA 1918-1921

  Wojna domowa wybuchła w kilka miesięcy po rozwiązaniu przez bolszewików Dumy (zgromadzenia ustawodawczego) wybranej w powszechnych wyborach. (Lenin uznał Dumę za ciało kontrrewolucyjne.) W 1918 zaczęła się walka między sprawującymi wła­dzę bolszewikami (czerwonymi) a ich prze­ciwnikami - białymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt

Do góry