Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZYNNOŚCI PRAWNE

  Działania prawne, świadome działania osoby fiz. lub prawnej (posiadającej -*• zdolność prawną i -*• zdolność do czynności prawnych) prowadzące do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego (np. zawarcie -*• umowy, sporządzenie -»• testamentu, spłata -> długu). Instytucja cz.p. wywodzi się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 311 -312

  Ce­sarz Konstantyn I Wielki (280P-337) wkro­czył w 312 do północnej Italii z 40-tysięczną armią i odniósł zwycięstwa w Turynie Bres-cii i Weronie nad przeważającymi liczebnie wojskami dowodzonymi przez generałów jego rywala, cesarza Maksencjusza (zm. 312), zajął Segusio (Suzę) Turyn, Mediolan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 43-30 p.n.e.

  Był to okres pełen zamętu, intryg, podej­rzeń, propagandowych kłamstw, zemsty i zdrad. Po śmierci Juliusza Cezara (100-44) (patrz rzymska wojna domowa wielka 49-44 p.n.e.) w 43 przywódcy jego zwolen­ników, syn jego siostrzenicy i spadkobierca Oktawian (63 p.n.e.-14 n.e.), nazwany później Augustem, wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 313

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 68-69 n.e.

  Ok­rutne, tyrańskie rządy cesarza Nerona (37-68) wywoływały ogromne niezadowolenie w ca­łym imperium rzymskim. Namiestnik rzyms­ki w Galii Lugdańskiej Gajusz Juliusz Win-deks (zm. 68) podniósł bunt, do którego przyłączył się Serwiusz Sulpicjusz Galba (3-69), namiestnik Hiszpanii Tarrakońskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 314-324

  Obaj cesarze - Zachodu, Konstantyn I Wiel­ki (280P-337) i Wschodu, Licyniusz (270?--325) - dążyli do opanowania całego im­perium rzymskiego. Konstantyn pomasze­rował na wschód na czele 20-tysięcznej armii i w 314 stoczył zwycięską bitwę pod Cybale w południowo-wschodniej części Pannonii, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 235-268.

  La­ta 235-268 były dla rozległego cesarstwa rzymskiego czasem nieustającej niemal anar­chii i wojny domowej, w którym rozliczni rywale walczyli o tytuł „augusta" (cesarza) oraz o władzę (patrz rzymska wojna domo­wa 238). Korupcja, nieustanne intrygi, poda­tki, konfiskaty majątku i 15 lat trwająca zaraza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 238

  Cesarz Gajusz Juliusz Werusa Maksymin Trak (173-238), krzepki mieszkaniec Tracji, przez większą część swego panowania (od 235) prowadził wojnę z Germanami. Zbun­towane wojska rzymskie w prowincji Afryki Północnej wybrały na cesarza w 238 pod­starzałego Gordiana I (158-238). Wspólnie z nim panował jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z PARTAMI 195-202

  Gdy rywalizujący ze sobą cesarze walczyli w Rzymie o władzę, książę Orsoene w zachodniej Mezopotamii ogłosił swą niezależ­ność od Rzymu. Cesarz Lucjusz Septymiusz Sewer (146-211) podbił w 105 Orsoene i zamienił ją w prowincję rzymską. Król Partii Wologezes IV (wzmian. 191-209) w 197 najechał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 284-285

  Ce­sarz rzymski Marek Aureliusz Karus (223?-283) zginął w czasie wojny RZYM-SKO-PERSKIEJ 282-283. Jego ocalały syn, Karynus (zm. 285) został obwołany cesa­rzem rzymskim na Zachodzie. W tym sa­mym czasie żołnierze na wschodzie wybrali na cesarza na Wschodzie Dioklecjana (245-313), dowódcę wojsk Karusa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt

Do góry