Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  Zachowywanie cz. uzależnione jest od różnych poglądów religijno-kulturowych.

  U ludów pierwotnych z racji prokreacyjnych cz. przedmałżeńska i pozamałż. nie zawsze była zachowywana. Niektóre ludy Azji i Oceanii dopuszczały pożycie seksualne przedmałż., co w wypadku zapłodnienia zmuszało partnerów do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Poglądy na istotę cz. kształtowały się przeważnie pod wpływem reakcji teologów na doktrynę katolicką.

  Kościół prawosł. (w dokumentach, zwł. z XVHI i XIX w.) uczył, że kat. nauka o cz. nie ma podstaw w tekstach Pisma św. ani ojców Kościoła i dlatego (przynajmniej w jej późniejszym rozwoju) obca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /6 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  Ponieważ pod względem prawnym wszystkie akty seksualne człowieka jako zbliżające go do życio-twórczych i życiodajnych mocy Boga zostały w ST zrównane tą samą sankcją utraty czystości kultycznej (Kpł 15,18), dlatego analiza doktryny o cz., dokonywana wyłącznie na podstawie wieloznacznej terminologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - IKONOGRAFIA

  Przedstawienia cz. wystąpiły w XIV, a upowszechniły się w XV i XVI w., punkt szczytowy zaś osiągnęły w XVIII w. Tematykę cz. ujmowano w 2-strefowe kompozycje, ukazujące w partii dolnej cierpienia dusz poddanych oczyszczeniu, w górnej — źródło wyzwalającej je łaski, pośrodku zaś jako łącznik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - DOKTRYNA MORALNA

  Cz., będąca czasowym wstrzymaniem się od wszelkich aktów płciowych lub powściągliwością w korzystaniu z uprawnień małż., wypływać może z właściwego lub niewłaściwego rozumienia płciowości ludzkiej.

  Cz. jest wówczas zaprzeczeniem praw natury ludzkiej (która z woli Boga ma charakter płciowy, Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - WYCHOWANIE

  Do cz. jest składnikiem chrześcijańskiego -* wychowania ludzkiej -»• osobowości w zakresie sfery seksualnej (->• seksualna moralność) i jej pochodnych elementów (relacje interpersonalne); wchodzi w skład -+ internalizacji systemu wartości oraz rozwoju -> dojrzałości osobowości, -»• emocji.

  W wychowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /8 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ

  Zorganizowany układ zachowań się (reakcji) człowieka, zwierzęcia, maszyny, ukierunkowany na realizowanie określonego -»• celu, pełniący u istot żywych funkcje adaptacyjne; termin cz. używany jest najczęściej w psychologii, socjologii (-»• interakcja społeczna), cybernetyce i in. naukach behawioralnych;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ KULTYCZNA

  Stan czystości wymagany do uczestnictwa w rei. kulcie razem z całą społecznością, wspólny wszystkim staroż. religiom, a wyeksponowany w ST; często utracony bez winy mor., mógł być odzyskany przez rytualne -*• oczyszczenie, połączone nieraz z -> ablucją (i); w niektórych przypadkach pokrywa się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYFENG, Chihfeng

  Diecezja w pn. Chinach (Mongolia Wewn.) sufr. Szenjangu (od 1955 Mukden); eryg. 21 IV 1949 z prefektury apost. istniejącej od 21 1 1932.

  Zajmuje 75 087 km2 i 1950 liczyła 798 000 mieszk., w tym 29 528 katolików, 34 księży diec. i 4 zak., 3 zakonników, 98 sióstr.

   

  AAS 24(1932) 265-266, 41 (1949) 531-533; A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYN LUDZKI

  Uzewnętrzniony przejaw osobowego (rozumnego i dobrowolnego) działania -» człowieka (II B, C), dążącego do osiągnięcia zamierzonego -> celu; różni się od -+ aktu ludzkiego (II-IV), który stanowi jego podłoże genetyczne.

  1. W aspekcie socjoetycznym — Cz.l. ujęty w kategoriach socjol. występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 410

  praca w formacie txt

Do góry