Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA Z WANDALAMI 468

  W 468 Wandalowie, lud germański, pod wodzą króla Genzeryka (390-477) panowali w Afryce Północnej, Sardynii i na innych wyspach w zachodniej części Morza Śród­ziemnego, kontrolowanej przez ich flotę (patrz wandalów najazdy na cesarstwo rzymskie 406-533). Leon I (400P-474), cesarz rzymski na Wschodzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA WIELKA 49-44 p.n.e.

  Podbój Galii (patrz galijskie wojny) przyniósł Juliuszowi Cezarowi (100-44) sła­wę; senat rzymski obawiał się popularności Cezara, a także jego legionów. Rywal Cezara, Pompejusz Wielki (106-48), popierał senat i jego decyzję nakazującą Cezarowi złożenie dowództwa w Galii. Cezar nie posłuchał senatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 350-351

  Po śmierci cesarza rzymskiego Konstantyna I Wielkiego cesarstwo rzymskie zostało po­dzielone między jego trzech synów; Kon­stantyn II (317P-340) otrzymał Galię (Fran­cję), Hiszpanię i Brytanię, Konstancjusz (317-361) - Azję Mniejszą, Egipt i Syrię, Konstans (323P-350) - Italię i Ilirię (Pół­wysep...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 360-361

  W 350 Persowie najechali rzymską Mezo­potamię. Cesarz rzymski (august) Konstancjusz II (317-361) nakazał wówczas, by z pomocą przyszedł mu jego krewny, cezar Julian (331-363), chrześcijanin, który z po­wodzeniem walczył z Frankami i Alemana-mi w Galii i cieszył się sympatią żołnierzy. Julian gotowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 387-388

  W 375 imperium rzymskim rządziło trzech augustów (cesarzy): Gracjan (359-383) na zachodzie, jego przyrodni brat Walentynian II (373-392) w Italii, Ilirii (Bałkany) i Af­ryce, a ich wuj Walens (328P-378) na Wschodzie. W 378 Walens poległ w bitwie z Wizygotami pod Adrianopolem (Edirne) (patrz rzymian i gotów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 394

  Arbogast (zm. 394), z plemienia Franków, osiągnął znaczną pozycję jako wódz w służbie Rzy­mian. Zwyciężał Germanów w Galii oraz na terenach wzdłuż granicy cesarstwa rzym­skiego na Renie (388-389). Zapewne to on zaaranżował zabójstwo Walentyniana II (372-392), cesarza rzymskiego na Zacho­dzie, po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA TEORIA

  Termin określający teorie abstrahujące od doświadczenia zmysłowego (-» aprioryzm), rozumowania dedukcyjnego, wnioskowania indukcyjnego, praktycznych aplikacji lub mor. norm oraz zasad in. dyscyplin naukowych.

  Cz.t. zastosowana została w ekonomice przez L. Walrasa, posługującego się wyłącznie metodami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC

  Przejściowy proces doskonalenia się człowieka po śmierci wtedy, gdy stan łaski umożliwia mu -»• zbawienie, lecz spowodowane grzechem skutki (wina i kara) są przeszkodą do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

  Doktryna o cz. kształtowała się pod wpływem teol. interpretacji eschatycznego stanu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ

  Wstrzymywanie się od pożycia seksualnego poza małżeństwem (często utożsamiane z dziewictwem lub z -> celibatem) albo we wdowieństwie oraz korzystanie z niego zgodnie z mor. -> powinnością; należy do dziedziny -» seksualnej moralności i różni się od -> czystości kultycznej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Chociaż w Piśmie św. brak wyraźnej doktryny o cz., to tekst 2 Mch 12,43-46 suponuje możliwość odpuszczenia grzechów po śmierci i celowość przebłagalnych ofiar za tych, którzy „pobożnie zasnęli", mimo że zgrzeszyli, zatrzymując przy sobie amulety (Pwt 7,25-26); ich stan bowiem nie jest ani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /14 384

  praca w formacie txt

Do góry