Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH

  Cz.l. obejmują fragmenty Pisma Św., czytane podczas sprawowania eucharystii, in. sakramentów i obrzędów kośc, oraz fragmenty Pisma św. i żywotów świętych ( -*• synaksarium), czytane w oficjum godzin kanonicznych.

  1. W liturgii eucharystycznej dobór i liczba cz.l. uwarunkowane były związkami Kościołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  Cz.l. obejmują fragmenty (perykopy) Pisma Św., czytane podczas nabożeństw z komunią lub nabożeństw kazalnych (czytania nabożeństwowe) oraz podczas udzielania sakramentów i sprawowania obrzędów kośc. (czytania obrzędowe).

  1. Czytania podczas nabożeństw — W Kościele lute-rańskim przyjęto za M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZYTANIA NIEDZIELNE"

  Pismo tygodniowe, wyd. 1916-18 w Petersburgu, red. przez Alfonsa Jędrzejewskiego OSPĘ.

  Było ilustrowanym tygodnikiem dla ludności pol. (czytane przez Litwinów, Łotyszów i Rosjan), zajmującym się głównie pol. zagadnieniami hist, i rei., oceną aktualnych wydarzeń kośc. i społ. ; większość artykułów z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Już w średniowieczu zaczęto organizować osobne stowarzyszenia rei. mające na celu wspomaganie dusz w cz. przez modlitwę, ćwiczenia pokutne i in. czyny miłosierdzia; rozwój tych bractw następował pod wpływem doktryny teologów średniow. o cz. (Bernard z Clairvaux, Bonawentura, Tomasz z Akwinu, Bernardyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /9 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIE DUCHOWNE

  Lektura dzieł rel., głównie ascet.-mist., w celu kształtowania osobistej -*• duchowości religijnej i rozwoju -*• doskonałości.

  Zwyczaj cz.d., znany niemal od początków życia monastycznego (-»• monastycyzm), będący kontynuacją tzw. -> collatio, stał się nast. jednym z obowiązkowych -*• ćwiczeń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  W celu niesienia pomocy duszom w cz. przez modlitwę i dzieła miłosierdzia chrzęść, powstało w 2. poł. XIX w. kilka zgromadzeń.

  1. Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, Auxiliatrices des Ames du Purgatoire, Soeurs Auxiliatrices, zgrom, na prawie pap. o ślubach prostych (także wieczystych), zał. 1856 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-ARMEŃSKA WOJNA 93-92 p.n.e.

  Armeńskie królestwo Tigranesa I Wielkiego (140?-56) uzależnione było od imperium Fartów króla Mitrydatesa II Wiel­kiego (124P-87). Sam Tigranes był swego czasu zakładnikiem Mitrydatesa, prawdo­podobnie kupił wolność za 70 dolin od­stąpionych Fartom. Tigranes zaczął powięk­szać swoje terytoria od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMU SPUSTOSZENIE PRZEZ WIZYGOTÓW 410

  W 408 cesarz Honoriusz odrzucił żądania Wizygotów domagających się od Rzymu wypłaty znacznych sum. Król Wi­zygotów, Alaryk (370P-410), otoczył Rzym, zgodził się odstąpić za cenę znacznego okupu i odszedł do Toskanii. Gdy władze rzymskie opóźniały się z wypłatą okupu Wizygoci zdobyli w 409 port...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 421-422

  Król Persji Bahram V (zm. 439), zwany Gór („dziki osioł"), po objęciu tronu i umoc­nieniu swojej pozycji m.in. dzięki poparciu możnowładców zmienił politykę ojca, Jez-degerda I (zm. 420) i wznowił gwałtowne prześladowania chrześcijan. Prześladowania oburzyły Rzym i ściągnęły na Persję wojnę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 230-233

  W 224 przywódca Persów Ardaszir (Atak-serkses) I (zm. 241) wystąpił przeciw królo­wi Partii, zwyciężył i obalił go, podbił całe imperium Partii i założył dynastię Sasani-dów. Zamierzał przywrócić granice z czasów Achemenidów, podbić Azję Mniejszą i Sy­rię. W 230 najechał rzymską Mezopotamię...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry