Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DABLON CLAUDE SJ

  ur. 21 I 1619 w Dieppe (Normandia), zm. 3 V 1697 w Quebecu (Kanada), Misjonarz, geograf, etnograf.

  Do zakonu wstąpił 1639, gdzie odbył studia teol. i 1655 przyjął świecenia kapł. ; z ekipą misjonarzy jez. wyjechał do Quebecu i brał udział w ekspedycjach nauk. do plemion indiańskich Huronów i Irokezów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŻEWSKI JÓZEF

  ur. 25 XII 1857 w Widlicach (k. Tczewa), zm. 21 X 1935 w Gdańsku, Działacz społ. i narodowy.

  Po ukończeniu progimnazjum w Pelplinie rozpoczął działalność patriotyczną wśród ludności Pomorza, Kaszub i Ziemi Gdańskiej, nawołując do pracy patriotycznej i wytrwania w wierze kat.; w tym celu zakładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŻEWSKI TYTUS

  ur. 28 XII 1880 w Przyszowej (k. Limanowej), zm. 6 V 1945 w Krakowie, Malarz, poeta i krytyk.

  Studiował 1902-07 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u J. Mehoffera, J. Unierzyckiego i L. Wyczółkowskiego; był nauczycielem rysunku w gimnazjum w Krakowie, Dębicy i Łańcucie, przebywał kilkakrotnie w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWICZENIA DUCHOWNE

  Praktyki religijne mające na celu wewnętrzne udoskonalenie człowieka (-*• doskonałość) i jego zjednoczenie z Bogiem.

  Nazwa nawiązuje do 1 Tm 4,7-8, gdzie ć.d. przeciwstawione są ćwiczeniom cielesnym, przez które rozumiano różne praktyki pokutne; ponieważ w starożytności chrzęść, nazwę ć.d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWICZENIA DUCHOWNE IGNACEGO LOYOLI

  Klasyczne dzieło religijnej duchowości chrześcijańskiej, zawierające sposoby odprawiania rachunku sumienia, -» rozmyślania oraz in. praktyk podczas rekolekcji, mających na celu rozwój -»> doskonałości (TH) u człowieka.

  1. Geneza — Myśl napisania Ć.d. powziął Ignacy podczas pobytu w Manresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /10 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWIERZOWICZ, Czwyczewicz FRANCISZEK ANTONI ks.

  ur. prawdopodobnie 1738, zm. 9 VIII 1799, Prawnik kanonista.

  Na Akademii Krak. zdobył 1750 stopień bakałarza, a 1751 mgra filozofii, po czym wykładał jako extraneus (nie należący do wydz. filozofii); 1755-61 uczył gramatyki, poetyki, retoryki i dialektyki w Szkole Nowodworskiego w Krakowie;

  1761 przyjęto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

  Rodzaj czytania duchownego, praktykowany publicznie (-oczytania liturgiczne) lub prywatnie dla umocnienia wiary i rozwoju rei. życia duchowego (por. KO 21). .

  W ST już Mojżesz (Wj 24,7) i Jozue (Joz 8,34) odczytywali ludowi podczas liturg. zgromadzeń słowa Prawa, jednakże początek zwyczaju cz.P.ś. wiąże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE

  Teksty biblijne, patrystyczne i hagiograficzne, czytane (niekiedy śpiewane) podczas liturgii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /94

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTELNICTWO RELIGIJNE

  Formy społecznego procesu czytelnictwa organizowane i kierowane przez instytucje kośc. (także bliskie im świeckie), mające na celu kształtowanie intelektualnej i mor. postawy rei. i kulturalnej, a także działalność zmierzająca do zwiększenia ich efektywności (m.in. badanie zainteresowań czytelniczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /28 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIELE ZACHODNIM

  Cz.l. obejmują fragmenty Pisma Św., czytane we mszy (mszalne) i podczas sprawowania in. sakramentów (czytania w liturgii sakramentów), jak też fragmenty Pisma Św., dzieł ojców Kościoła, żywotów świętych, a także niektórych -> aktów Stolicy Apostolskiej oraz akt soborów i synodów, czytane w oficjum godzin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /11 534

  praca w formacie txt

Do góry