Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Połączenie otwartej repozycji stawu biodrowego z osteotomią miednicy i osteotomią detorsyjną kości udowej z jej skróceniem

    Repozycją otwarta wysokiego zwichnięcia stawu biodrowego stwarza ryzyko jałowej martwicy głowy k. udowej. Stosowanie podczas jej wykonywania osteotomii miednicy ryzyko to zwiększa. W takiej sytuacji postępowaniem z wyboru jest połączenie otwartej repozycji stawu biodrowego z osteotomią detorsyjną k...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 966

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przemijające zapalenie stawu biodrowego

    W 1892 r. Lovett i Morse jako pierwsi opisali przemijające zapalenie stawu biodrowego i odróżnili je od gruźliczego. Przemijające zapalenie stawu biodrowego jest określoną jednostką chorobową występującą w dzieciństwie. Chociaż etiologia schorzenia jest niejasna, objawy, historia naturalna i wyniki...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 714

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Resztkowa dysplazja stawu biodrowego

    Pomimo stosowania często prawidłowego leczenia nieopracyjnego lub w przypadkach nieleczonych obserwujemy dzieci bez cech niestabilności stawu biodrowego, u których występują jednak objawy resztkowej dysplazji stawu, ujawniane w obrazie radiologicznym. Najczęstszą formą resztkowej dysplazji jest deficyt...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 953

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Choroba Legga-Calvego-Perthesa

    Historia. Jałową martwicę głowy kości udowej u dzieci opisali niezależnie w 1910 r. Legg, Calve, Perthes iWaldestrom. Kilka lat później Perthes jako pierwszy opisał zmiany patologiczne i histopatologiczne.

    Epidemiologia. Choroba występuje najczęściej pomiędzy 4. a 8. rokiem życia, ale może zdarzyć...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 377

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Leczenie dysplazji dzieci powyżej 18. miesiąca życia

    Po ukończeniu 18. miesiąca życia mamy do czynienia z późnymi rozpoznaniami rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego bądź z niepowodzeniami dotychczasowego leczenia zachowawczego w postaci pod-wichnięć i zwichnięć stawu. Ta grupa dzieci wymaga leczenia operacyjnego. Nie dotyczy to dzieci z resztkową...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 149

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tomografia rezonansu magnetycznego

    Tomografia rezonansu magnetycznego, ze względu na konieczność współpracy z badanym i długi czas trwania badania nawet w porównaniu z tomografią komputerową, nie jest przydatna w diagnostyce dysplazji stawu biodrowego. Jest to jednak najlepsza metoda w diagnozowaniu powikłań leczenia tej wady

    - jałowej...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /452

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Formy morfologiczne dysplazji stawu biodrowego w okresie noworodkowym

    A. Stawy niestabilne. Stawy niestabilne ulegające podwichnięciu lub zwichnięciu to nazwy najczęściej używane dla opisania patologii stawu biodrowego. Stawy te cechują się występowaniem dodatniego objawu Ortolaniegoi Barlowa. Wyróżnia się dwa typy stawów biodrowych niestabilnych.

    Typ pierwszy to staw...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 803

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Etiologia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

    Należy stwierdzić, że wiele czynników wpływa na rozwój nieprawidłowości stawu biodrowego w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego. Są to czynniki mechaniczne, które wydają się najistotniejsze w powstaniu zniekształcenia, a także czynniki hormonalne i genetyczne. Zwykle jeden z nich zapoczątkowuje łańcuch...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 966

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obraz kliniczny rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w okresie niemowlęcym

    U niemowlęcia, począwszy od około 5. tygodnia życia, jedynym objawem klinicznym dysplazji stawu biodrowego może być ograniczenie odwiedzenia. Test ograniczenia odwiedzenia badamy trzymając kończyny dolne w stawach biodrowych w zgięciu 90°. Wykonujemy ruch odwiedzenia obu ud w płaszczyźnie poprzecz-

    nej...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 248

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czynniki ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

    Czynnikami ryzyka nazywamy okoliczności i objawy, •"órych występowanie zaobserwowano u dzieci z roz-

    - oiową dysplazją stawu biodrowego. Choć znaczenie : zynników ryzyka jest dyskutowane, to jednak więk-'Zość autorów uznaje ich istotne, pomocnicze znacze-rae w diagnostyce dysplazji stawu biodrowego...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /984

    praca w formacie txt

Do góry