Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SERBSKO-BUŁGARSKA WOJNA 1885-1886.

  Pokój na Bałkanach, który zapanował po kongresie berlińskim w 1878 (patrz rosyj-

  SKO-TURECKA WOJNA 1877-1878; SERBSKO-TU-

  recka wojna 1876-1878), naruszyła Bułgaria za panowania Aleksandra Józefa Battenberga (1857-1893), zajmując w 1885 Wschodnią Rumelię (południowa Bułgaria). Serbia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATSUMY BUNT 1877

  Od XII w. samurajo­wie byli w Japonii społeczną warstwą wojo­wników z prawem dziedziczenia tytułu. Ich skargi na szogunat Tokugawy doprowadziły do upadku szoguna w 1867 (patrz meiji rewolucja 1863-1868) i zjednoczenia kraju pod berłem cesarza. Potężni daimyo sami przekazali swe posiadłości cesarzowi, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERBSKO-TURECKA WOJNA 1876-1878

  Chrześcijańscy mieszkańcy Bośni i Her­cegowiny zbuntowali się w 1875 przeciw muzułmańskim władcom tureckim i zwró­cili się o pomoc do Serbii, autonomicznego wówczas państwa w ramach tureckiego im­perium. Wybujały nacjonalizm serbski oraz obietnice pomocy dla powstańców zgłaszane przez Rosję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKIGAHARA, BITWA POD SEKIGAHARĄ 1600

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERTORIUSZA WOJNA 80-72 p.n.e.

  Wybit­ny wódz rzymski Kwintus Sertoriusz (zm. 72), zwolennik Mariusza, został w 83 na­miestnikiem Luzytanii (Portugalia i zachod­nia Hiszpania). Gdy Lucjusz Korneliusz Sulla (138-72) został dyktatorem rzymskim, a wojska jego legata wyparły z Luzytanii należącego do jego przeciwników Sertoriu-sza, ten ostatni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELANGURU WOJNA DOMOWA 1867--1873

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANUSIJJI POWSTANIE 1915-1917

  Sanu-sijja, islamski zakon-sekta, założony w 1837 przez Muhammada ibn Alego as-Sanusi, przyjął zasady mistycznego sufizmu i nawo­ływał do ścisłego przestrzegania pierwo­tnych zasad islamu. Zakon zyskał wielu zwolenników w Cyrenajce (wschodnia część Libii). Politycznie zaangażowani, wojow­niczy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEYEN OAKS, MASAKRA W SEYEN OAKS 1816

  Szkocki filantrop, Thomas Douglas (1771-1820), piąty hrabia Selkirk, właściciel kontrolnego pakietu akcji Kompanii Hud-sońskiej, postanowił założyć kolonię osad­ników szkockich w żyznej dolinie rzeki Red w pobliżu obecnego Winnipeg, w rejo­nie Manitoba. Pierwsi osadnicy przybyli w 1812. Ich przybycie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEUCYDÓW WOJNA Z EGIPTEM 169-168 p.n.e.

  Antioch IV Epifanes (zm. 163), król z dynastii Seleucydów, władał obszarami Syrii - Celesyrii (Dolina Bekaa, Liban), Fenicji i Palestyny. Prawa do tych obszarów rościł również Egipt, który przygotowywał się do inwazji. Antioch uprzedził ją i naje­chał państwo egipskie, zdobył Peluzjum, najważniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASÓW NAJAZDY ek. 205-369

  Najazdy Germanów na zajmowaną przez Rzymian Brytanię rozpoczęły się na początku III w. Rzymianie nazwali najeźdźców Sasami. Około 250 zaczęli budować twierdze na wybrzeżu, od Kentu na zachodzie do obec­nego Portsmouth w Hampshire; dowodził nimi komes brzegu saskiego z siedzibą w Rutupiae...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt

Do góry