Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SLUYS, BITWA POD SLUYS 1340

  W okresie STULETNIEJ WOJNY król Anglii Ed­ward III prowadził w 1337 niezbyt udaną kampanię we Flandrii. Wrócił do Anglii, by zebrać więcej wojska i okrętów i spróbo­wać ponownie. Chcąc uniemożliwić Edwar­dowi powrót, Francuzi zgromadzili flotę złożoną ze 150 okrętów, na których zaokrę­towano 40...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPITHEAD, BUNT W SPITHEAD 1797

  An­gielscy marynarze z portu macierzystego Spithead nad kanałem La Manche brali udział w monotonnej i nużącej blokadzie Francji (patrz wojny rewolucyjnej fran­cji 1792-1802). 15 kwietnia 1797 załogi Mary­narki Królewskiej podniosły bunt, żądając zmiany sposobu traktowania; oficerów wy­sadzono na ląd, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SMUTA" W ROSJI 1604-1613

  Po śmierci cara Fiodora I (1557-1598) jego szwagier i główny doradca Borys Godunow (1551?--1605) doprowadził do tego, że wybrano go na cara. W 1604 kilku bojarów, przeciwnych Godunowowi i kilku magnatów polskich, wysunęło pretendenta do tronu carskiego - Dymitra Samozwańca (zm. 1606) jako rzekomo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZYMIERZEŃCZA WOJNA 91-88 p.n.e.

  W 91 Marek Liwiusz Druzus (zm. 91), trybun ludowy, przedstawił w senacie rzym­skim projekt ustawy rozszerzającej prawo do uzyskania obywatelstwa rzymskiego na wszystkich mieszkańców Italii. Jednak Ma­rek Liwiusz Druzus został zamordowany przed wejściem projektu w życie. Znie­chęcone plemiona z górzystych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHIMONOSEKI „WOJNA" 1863-1864.

  Daimyo klanu Choshu, którego posiadłości ciągnęły się wzdłuż północnych wybrzeży strategicznej cieśniny Shimonoseki w Japo­nii, popierał stronnictwo opowiadające się za wypędzeniem z kraju wszystkich obco­krajowców. 26 czerwca 1863 jego dwa okręty zaatakowały amerykański parostatek zakot­wiczony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIUKSÓW WOJNA 1890-1891

  Życie Siuksów i Indian z innych plemion w rezerwatach stanów Dakota Pół­nocna, Dakota Południowa i Montana było bardzo trudne; zbiory były marne, szerzyły się choroby i nędza. W latach osiemdziesią­tych XIX w. z każdym rokiem wzrastał nacisk na Indian, by sprzedali ziemię bia­łym. Wielu Siuksów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIKHÓW WOJNA PIERWSZA 1845-1846.

  Po 1818 Anglicy mieli tylko jednego rywala do władzy w Indiach, było nim niedawno po­wstałe królestwo sikhów w Pendżabie, posia­dające olbrzymią, 100-tysięczną armię khal-sów („czysty": żołnierze-święci). Anglicy uz­nali, że Pendżab, którym władał Randźit Singha, jest zbyt silny, by go...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOGRODU WOJNA ł HABSBURGAMI 1644-1645

  W czasie TRZYDZIESTOLE­TNIEJ WOJNY Siedmiogród opierał się skutecznie katolickim Habsburgom dążą­cym do narzucenia Węgrom kontrreformacji (Siedmiogród stanowił wówczas wschodnią część Węgier). Za rządów Jerzego I Rako­czego (1591-1648) Siedmiogród uzyskał międzynarodowy autorytet jako obrońca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIKHÓW ZŁOTEJ ŚWIĄTYNI OBLĘŻENIE 1984

  Większość mieszkańców indyjskiego stanu Pendżab stanowią sikhowie, członko­wie monoteistycznej sekty łączącej elementy hinduizmu i islamu. Akali Dal, partia sikhij-ska, nalegała na rząd Indii, by udzielił Pendżabowi większej autonomii politycznej i religijnej, natomiast ekstremiści sikhijscy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOGRODZKO-TURECKA WOJNA 1657--1662

  Imperium osmańskie musiało często podejmować działania represyjne w celu zachowania swej zwierzchności nad podleg­łymi państwami europejskimi. Podporząd­kowany Turcji Siedmiogród podjął w 1657 samodzielną, bezowocną walkę z Polską, co sprawiło, że Porta wystąpiła przeciw księciu Jerzemu II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt

Do góry