Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SYJAMSKO-KAMBODiAŃSKA WOJNA 1714--1717

  W wyniku wojny domowej o sukce­sję (1714) nowy kambodżański król, Prea Srej Thomea, został obalony przez wuja, poprzedniego króla Keo Fa (zm. ok. 1720), który odzyskał tron z pomocą wojsk wiet­namskich i laotańskich. Wypędzony król pośpiesznie uciekł do Syjamu i poprosił o pomoc króla Bhumindaradżę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1775--1776

  Phya Tak (Phraya Taksin) (1743--1782), który zdobył tron syjamski w czasie SYJAMSKO-BIRMAŃSKIEJ WOJNY 1764--1769, w 1769 usiłował bez powodzenia od­zyskać władzę w zdobytym przez Birmań-czyków Cziang Maju (północno-zachodnia Tajlandia). Sześć lat później (1775) jego wojska triumfowały. Próba odbicia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1563--1569

  Król Birmy Bajinnaung (1515--1581) nie chciał dopuścić do sojuszu Syja­mu z państwem Szanów w Górnej Birmie (w końcu opanował tereny Szanów i powiększył terytorium Birmy mniej więcej do obecnej wielkości). Za pretekst do najazdu na Syjam posłużyła odmowa króla Syjamu Mahaczak-rabartiego (zm. 1569)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-KAMBODiAŃSKA WOJNA 1831 --1834

  Gdy Ang Czan II (1791-1835) odzyskał tron kambodżański (patrz kambodżański prze­wrót isii-1812), armia syjamska wkroczyła na tereny północnej Kambodży, pomasze­rowała na południe, pokonała wojska kam­bodżańskie w bitwie pod Kompong Chang i zmusiła Ang Czana do ucieczki do Wiet­namu (1832)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STULETNIA WOJNA 1337-1453

  W 1337 król Anglii Edward III (1312-1377) przyjął tytuł „Król Francji" kontynuując w ten sposób spór dynastyczny zapoczątkowany przez dynastię normandzką w 1066 (patrz normanów podbój anglii 1066). Atak Ed­warda był odwetem za odmowę króla Fran­cji Filipa VI (1293-1350) zwrotu Gujenny, a równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /4 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANYYJSKA WOJNA 1147--1158.

  Za panowania normańskiego króla Rogera II (1095-1154) Sycylia zdominowała dawne normańskie państwa - Apulię, Kala-brię i Capuę - burząc papieską politykę równowagi sił, utrudniając spełnienie zwią­zanych z Italią ambicji cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego i zagrażając zachod­nim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLICHONA WOJNY Z WIZYGOTAMI 390--408

  Wizygoci, pod wodzą Alaryka (370P-410) najechali Trację, (390) (patrz wizygotów najazdy na cesarstwo rzym­skie, wczesne 332-390), zrywając w ten spo­sób pokój zawarty w 382 ze wschodnio-rzymskim cesarzem Teodozjuszem I (346?--395). Doprowadziło to do walk Wizygotów z wodzem rzymskim Flawiuszem Stylicho-nem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANTYJSKA WOJNA 1170--1171

  Ekspansjonistyczną politykę wład­ców Sycylii kontynuował ostatni normański król Sycylii Wilhelm II (1154-1189). Naj­większym wrogiem Sycylii był nadal cesarz bizantyjski Manuel I Komnenos (1120?--1180). Wilhelm odegrał w wojnie 1170--1171 rolę drugorzędną; udział w niej ograni­czył do pomocy Wenecji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUDAŃSKA WOJNA 1881-1885

  Muham-mad Ahmad (l843?-1885), głęboko wierzą­cy muzułmanin, usunął się na wyspę Aba na Nilu Białym; jego pobożność pozyskała mu wielu zwolenników, w tym również członków wojowniczej sekty derwiszów. Niebawem ogłosił się Mahdim, „oczekiwa­nym wybawicielem" i rozpoczął świętą woj­nę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANTYJSKA WOJNA 1185

  Po śmierci cesarza bizantyjskiego Manuela I Komnenosa (1120?-1180), tradycyjnego wroga normańskiej Sycylii, w cesarstwie zaczęła się walka o tron; pokonany przez stryja Andronikosa I Komnenosa (1110?--1185) Aleksy II Komnenos (1168?-1183) utracił władzę. Król Sycylii Wilhelm II (1154-1189) wysłał 80...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt

Do góry