Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1785--1792

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1584--1592

  Po SYJAMSKO-BIRMAŃSKIEJ WOJNIE 1563-1569 przez 15 lat Syjam(Tajlandia) był wasalem Birmy. W 1584 Phra Naret (ok. 1555-1605), syn wasalnego króla Syjamu Mahy Dhammaradży (zm. 1590), sprawujący faktycznie władzę w tym państwie, ogłosił jego niepodległość. Bir­mański król Nandza Bajin (zm. 1599), syn i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-KAMBODiAŃSKA WOJNA 1587

  Król Kambodży Sattha (zm. 1596) popierał syjamskiego księcia Phra Nareta (ok. 1555-1605) i jego walkę o uniezależnienie się od Birmy (patrz syjamsko-birmańska wojna 1584-1592). W kwietniu 1586 wojska dowodzone przez brata Satthy wsparły Phra Nareta w walce z Birmańczykami w Cziang Maju...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1593--1600

  Po śmierci następcy tronu w bitwie pod Nong Są Rai i wycofaniu się wojsk birmańskich z Syjamu (patrz syjamsko-bir­mańska wojna 1584-1592) król Syjamu Nare­suan najechał położone na półwyspie tereny Birmy, zdobył prowincje Tawaj i Tenase-rim. Wojska króla pomaszerowały na północ i zajęły Moulmein i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-KAMBODŻAŃSKA WOJNA 1593--1594

  Po wyzwoleniu Syjamu spod zwierz­chnictwa Birmy (patrz syjamsko-birmańska wojna 1584-1592) król Syjamu Naresuan (Phra Naret) (ok. 1555-1605) szukał odwetu na królu Kambodży Satcie (zm. 1596) (patrz syjamsko-kambodżańska wojna 1587). W maju 1593 syjamskie wojska liczące około 100 tysięcy żołnierzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1607--1618.

  Po zniszczeniu Pegu (patrz birmań­ska wojna domowa 1599) nastąpił rozpad Birmy. Kraj ponownie zjednoczył Anaukpe-tlun (zm.1628), władca Awy w Górnej Bir­mie, który zaczął od zdobycia miast Prome (Pji) w 1607, Taungu w 1610 i Syriamu w 1613 (patrz birmańsko-portugalska woj­na 1613). Wojska Anaukpetluna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-KAMBODŻAŃSKA WOJNA 1603.

  W 1596 przybyły do Kambodży wojska hiszpańskie mające udzielić pomocy królowi Satcie (zm. 1596), który jednak utracił już tron. Hiszpanie zabili uzurpatora do kam-bodżańskiego tronu i w 1597 osadzili na nim syna Satthy. Wielu mieszkańców Kam­bodży nie znosiło władzy narzuconej przez obcokrajowców; w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1660--1662

  Król Syjamu Narai (1632-1688) widząc okazję do odzyskania panowania nad zajmowanym przez Birmę regionem Cziang Maj (północno-zachodnia Tajlandia), wkroczył tam ze swoimi wojskami, zdobył kilka miast, został jednak odparty (1660) i zmuszony do wycofania się (1661). Dynasty­czne spory w Birmie zachęciły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  syjamsko-kambodżańska wojna 1622.

  Po śmierci króla Kambodży, wasala Syjamu, Sreja Saurjopora (zm. 1618), zwanego wcześ­niej księciem Srisuphanma, jego syn i na­stępca, Czetta II (zm. 1625), ogłosił niezależ­ność Kambodży od Syjamu. Król Syjamu Songtham Sprawiedliwy, inaczej Intharadża II (zm.1628) wyprawił ekspedycję lądową i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1764--1769

  Król Birmy Hsinbjuszin (zm. 1776) z dynastii Konbaung powiększał królestwo kosztem sąsiednich krajów (patrz birmań-

  SKO-MANIPURSKA WOJNA 1764). W 1764 jegO

  wojska pomaszerowały na wschód, na Syjam, zdobywając Cziang Maj. Zwycięskie wojska ruszyły potem na południe do stolicy Syjamu, Ajutthaji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry