Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SZAHDŹAHANA PODBOJE 1613-1621.

  Przez wiele lat głównym wodzem cesarza Indii z dynastii Mogołów, Dżahangira (1569-1627) był jego syn, książę Churram (1592-1666), który później obwołał się ce­sarzem Szahdźahanem. Od wstąpienia na tron w 1605 Dżahangir nie brał osobiście udziału w wojnach; lubił przyjemne i próż-niacze życie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SZALONA WOJNA" 1488-1491

  Oponenci popierający roszczenia Ludwika (1462-1515), księcia Orleanu do regencji w okresie małoletności króla Fran­cji Karola VIII (1470-1498) (należał do nich również Franciszek II, książę Bretanii) zostali zwyciężeni przez wojska siostry kró­la, Anny (1460-1522), w bitwie pod Saint--Aubin-du-Cormier...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SZALONEGO MUŁŁY" ŚWIĘTE WOJNY 1899-1920

  Muhammad ibn Abd Alłah Hasan (1864-1920), przywódca wojowni­czego muzułmańskiego bractwa sufickiego, zwanego Salihija, zaciekle przeciwstawiał się obcym „niewiernym chrześcijańskim" kolonizatorom uważając, że ich wpływy naruszą czystość islamu w Somalii. Z tego powodu ogłosił dżihad (świętą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRII WOJNA Z PERGAMONEM 224-221 p.n.e.

  Pergamon (Bergama) było jednym z miast greckich w północnej Azji Mniejszej, które założył macedoński zdobywca Alek­sander Wielki (356-323). Około 238 król Pergamonu Attalos I Soter (269-197) od­niósł wielkie zwycięstwo nad Galatami, mieszkańcami środkowej części Azji Mniej­szej. Zwycięstwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEŚCIODNIOWA WOJNA 1967

  Prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasser (1918-1970) zażądał w maju 1967 wycofania z Egiptu wojsk Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wkrótce po spełnieniu tego żądania za­rządził blokadę statków w cieśninie Tiran, zamykając w ten sposób izraelski port Ejlat nad zatoką Akaba. W tym czasie Syria, Egipt i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-WIETNAMSKA WOJNA 1769--1773

  Przez długi okres Kambodża była wasalnym państwem Syjamu, a jej wschod­nie prowincje opanował Wietnam. W 1769 król Kambodży Ang Non (1779) został zdetronizowany przez brata, który uzyskał pomoc z Wietnamu, a potem odmówił pła­cenia daniny Syjamowi. Wojska syjamskie pod wodzą króla Phyi Taka (Phrayi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-WIETNAMSKA WOJNA 1841--1845

  Podjęta przez Syjam bezskuteczna próba odzyskania zwierzchności nad Kambo­dżą (patrz syjamsko-kambodżańska wojna 1831-1834), którą wówczas władała królowa wprowadzona na tron przez Wietnam, spra­wiła, że kraj ten jeszcze mocniej odczuł wietnamskie jarzmo. W 1841 ucisk Wietna­mu wywołał powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRII WOJNA Z PARTIĄ 130-127 p.n.e.

  Antioch VII Euergetes (lub inaczej Sidetes [158P-129]) ruszył z wojskami syryjskimi na Partię, odzyskał utracone wcześniej ob­szary w Babilonii i prawdopodobnie zmusił króla Partii Fraatesa (zm. 128) do uwol­nienia brata Antiocha, Demetriusza II Ni-katora, trzymanego od 10 lat w niewoli. W czasie dalszego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRII WOJNA Z PARTIĄ 141-139 p.n.e .

  Król Partii Mitrydates I (wzmian. 171-138), zwany również Arsakesem VI, zdobył Medię i Babilonię. Miasta greckie tych obszarów, błagały króla Syrii Demetriusza II Nikatora (zm. ok. 125), aby je wyzwolił. W 141 wahający się Demetriusz zgodził się rozpo­cząć wojnę z Partią. W pierwszych starciach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1826--1829.

  Król Laosu Czao Anou (1767-1835) pragnął skończyć z syjamską hegemonią nad jego miastem-państwem Vien Czang (Yientiane) i tym samym wzmocnić więzy z wietnamskim cesarzem Minh Mangiem (1792-1841). W 1826, usłyszawszy pogłoski (w rzeczywistości bezpodstawne), że brytyj­ska flota zamierza zaatakować...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt

Do góry