Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SZTANDAR, BITWA POD SZTANDAREM 1138.

  Poprzez małżeństwo król Szkocji Dawid I (1084-1153) został hrabią Hunting-don, uzyskując tym samym angielskie tereny w Nortumbrii i Durham. Pragnął przyłączyć je do Szkocji, nie podjął jednak wcześniej żadnych starań, aż do czasu, gdy zapropo­nowano mu Huntingdon, Nortumbrię oraz Cumberland w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLĄSKA WOJNA PIERWSZA 1740-1742

  W 1740 król Prus i elektor brandenburski Fryderyk II Wielki (1712-1786) wysunął słabo uzasadnione roszczenia dynastyczne do Śląska, wówczas należącego do korony czeskiej. Roszczenia te odrzuciła Maria Te­resa z Habsburgów (1717-1780), królowa Węgier i Czech. Fryderyk zaproponował Marii Teresie w zamian...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKA WOJNA Z SABAUDIĄ 1403--1416

  W 1403 dwa kantony szwajcarskie, Uri i Unterwalden, chcąc poszerzyć swe tereny na południu, zajęły dolinę górnego biegu rzeki Ticino, nad granicą szwajcarsko--włoską. W 1410 oba kantony zwróciły się o pomoc do innych kantonów należących do Związku Szwajcarskiego i zajęły jeszcze dolinę Val...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRUTOWA WOJNA 1838

  Kierowana przez Thaddeusa Stevensa (1792-1868) i popiera­na przez część wigów, partia antymasońska próbowała nie dopuścić demokratów z Fila­delfii do Kongresu Pensylwanii w Harris-burgu. Rozwścieczony tłum mieszkańców Filadelfii opanował Harrisburg i groził za­stosowaniem przemocy. Gubernator...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKIE POWSTANIE 1798.

  Szwaj­carski region Vaud podniósł bunt przeciw znienawidzonej władzy z Berna. Na czele buntu stanął Frederic Cesar de La Harpe. Pod wpływem sugestii Napoleona Bonaparte (1769-1821) wojska rewolucyjnej Francji pod pozorem pomocy dla Vaud najechały Szwajcarię; region Vaud został przekształ­cony w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l 1914-1918

  Bezpo­średnią przyczyną wybuchu wojny był za­mach na następcę austro-węgierskiego tro­nu, księcia Ferdynanda, do jakiego doszło w Serbii. Jednak międzynarodowe napięcie i rywalizacja (patrz bałkańskie wojny) narastały już od wielu lat. 28 lipca 1914 monarchia austro-węgierska wypowiedziała Serbii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /4 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKO-MEDIOLAŃSKA WOJNA 1478.

  Wraz ze wzrostem liczby najemnych żoł­nierzy i kupców przekraczających Przełęcz Świętego Gotarda na granicy włosko-szwaj-carskiej, koniecznością stało się wyraźne określenie niedokładnie dotychczas ustalo­nej granicy. Val Levantina odrzuciła w 1475 zwierzchność Mediolanu, a jej wojska wspie­rane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l NA BAŁKANACH 1915-1918

  Na Półwyspie Bałkańskim wrzało od bardzo dawna; przyczyną były nieporozumienia na tle narodowościowym i dążenia ekspansjonistyczne (patrz bał­kańskie wojny). 28 lipca 1914 Austro-Węg-ry wypowiedziały wojnę Serbii (patrz świa­towa wojna 11914-1918), ale rozpoczęły dzia­łania, dopiero gdy wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWEDZKA WOJNA 1630-1635

  Po duń­skim okresie (patrz duńska wojna 1625-1629) TRZYDZIESTOLETNIEJ WOJNY, w cza­sie największych sukcesów Świętego Cesar­stwa Rzymskiego, król Szwecji Gustaw II Adolf (1594-1632), z wyznania luteranin, obawiając się mocnego usadowienia się ce­sarza na południowym brzegu Bałtyku i wmieszania się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII, KRÓLOWEJ SZKOTÓW 1567-1568

  Tajem­nicze morderstwo lorda Henryka Darnleya (1542-1567), męża Marii, królowej Szkotów (1542-1587), którą posądzano o owe zabój­stwo, spowodowało oburzenie protestantów, i kosztowało Marię utratę korony. Jej nie­spodziewane, zawarte zaledwie w trzy mie­siące później, małżeństwo z Jamesem Hep-burnem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt

Do góry