Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „ŚWIŃSKA WOJNA" 1906-1909.

  Usiłując zmniejszyć zależność gospodarczą od mo­narchii austro-węgierskiej, od 1904 Serbia zaczęła ograniczać import z Austrii i spro­wadzać broń z Francji, zawiązała również unię celną z Bułgarią (1905), z powodu której towary austriackie obciążone cłem nie miały w Serbii popytu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TADŻYKISTAN, WOJNA DOMOWA W TADŻY­KISTANIE

  Po rozpadzie Związku Ra­dzieckiego Tadżykistan 9 września 1991 proklamował niepodległość (w ZSRR Ta­dżykistan od 1929 miał status republiki związkowej). Po ogłoszeniu deklaracji nie­podległości o władzę w Tadżykistanie ry­walizowały zwaśnione klany północne i po­łudniowe. Wojna klanów była...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1371-1378.

  W 1371 król Ajutthai (królestwo Tajów w południowo--środkowym Syjamie) Boromoradża I (zm. 1388) poprowadził wyprawę wojenną na północ w celu odzyskania władzy nad Suk-hothai, małym królestwem Taj ów, które podupadło za panowania Tammaradży II (zm. 1409) i zostało opanowane przez po­wstańców. Chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJÓW WOJNA 1387-1390

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA NOC 1572.

  Rodzi­na króla Francji Karola IX (1550-1574) dążąc do zbliżenia z hugenotami postanowi­ła doprowadzić do ślubu przywódcy protes­tantów, Henryka z Nawarry, późniejszego króla Henryka IV (1553-1610) i Małgorzaty (1553-1615), siostry króla. Na ów ślub przybyli do Paryża liczni hugenoci wraz ze swymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II NA OCEANIE SPOKOJ­NYM 1941-1945

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II W CHINACH 1941--1945.

  Chiny, pozostające od wielu lat w stanie wojny z Japonią (patrz chińsko--japońska wojna 1937-1945), przystąpiły do II wojny światowej po stronie sprzymierzo­nych pod koniec 1941. Większa część chiń­skiego wybrzeża znajdowała się w rękach Japończyków, w związku z czym dostawy dla chińskich armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTA WOJNA PIERWSZA ek. 590 p.n.e.

  święte wojny były toczone w obronie sank­tuarium Apollina w Delfach, stąd pochodzi ich nazwa. Wojny wynikały zarówno z po­budek politycznych, jak i religijnych. W pie­rwszej wojnie brała udział Amfiktionia Del-ficka utworzona przez państwa skupione wokół Termopili, a później Delf w celu prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /4 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II NA BLISKIM WSCHO­DZIE 1941

  Wielka Brytania podejmowała starania, by w czasie II wojny światowej Bliski Wschód nie dostał się w ręce państw Osi. Wojska Wielkiej Brytanii wylądowały w angielskich bazach lotniczych w Basrze i Habbaniyi na zachód od Bagdadu, w któ­rym władzę sprawował rząd proniemiecki. Irak zalał teren między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE ZACHOD­NIM 1914-1918

  We wrześniu 1914 Francu­zi i Anglicy zatrzymali szybką i potężną ofensywę na Belgię i północną Francję, podjętą przez Niemców na początku I wojny światowej (patrz marna, pierwsza bitwa nad marną 1914) i zmusili przeciwnika do odwrotu za rzekę Aisne. Na północy sprzy­mierzeni walczyli z Niemcami o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt

Do góry