Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WALLACE'A BUNT 1297-1305

  Król Anglii Edward I (1239-1307) stosował świadomie terror jako główny środek swej polityki wobec Szkocji, toteż zatarg między Wil-liamem Wallace'em (1272P-1305) i żołnie­rzami angielskimi oraz dokonane zabójstwo angielskiego szeryfa przez Wallace'a do­prowadziły szybko do narodowego powsta­nia. W 1297...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VILLI NAPADY 1916-1917

  Obalenie w 1911 znienawidzonego dyktatora, prezy­denta Porfirio Diaza (1830-1915), stało się początkiem walki o władzę, w której do 1915 zwycięstwa odnosił Francisco „Pan-cho" Yilla (1877-1923) popierany przez Amerykanów. W 1915 pokonały go wojska Alvara Obregona (1880-1928), które zapew­niły władzę w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDALÓW l RZYMIAN WOJNA W AFRYCE PÓŁNOCNEJ 533-534.

  Od połowy V w. Wandalowie, lud germański, panowali w Af­ryce Północnej (patrz wandalów najazdy na cesarstwo rzymskie 400-533). Byli okrut­nymi panami dla zromanizowanej już lud­ności i prześladowali katolików. W 533 cesarz wschodniorzymski Justynian I (483--565) wysłał ekspedycję do Afryki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTAH WOJNA 1857-1858

  Utah, w którym w połowie lat czter­dziestych XIX w. osiedlili się mormoni (wyznawcy mormonizmu, doktryny będącej połączeniem chrześcijaństwa, islamu i judai­zmu), miał zostać jako kolejny stan w 1850 przyłączony do USA, a gubernatorem mia­nowano wówczas przywódcę mormonów, Brighama Younga...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URUGWAJSKIE POWSTANIE 1811-1816

  Banda Oriental (Urugwaj) była przez długi czas przedmiotem sporu między Hiszpanią a Portugalią. W 1776 została częścią hisz­pańskiego wicekrólestwa La Pląta obejmu­jącego obecną Argentynę, Paragwaj i Boli­wię. Gdy Napoleon Bonaparte (1769-1821) usunął w 1808 z tronu króla Hiszpanii Ferdynanda VII...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYRU OBLĘŻENIE 333-332 p.n.e.

  Przed oblężeniem AORNOS najcięższą pjóbą dla geniuszu oblężniczego Aleksandra Wielkie­go (356-323) było oblężenie Tyru (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 p.n.e.). Starożytny Tyr, położony na wyspie u wybrzeży Fenicji, uchodził za miasto nie do zdobycia. Król Babilonu Nebokadnezar II (ok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYSIĄCA DNI WOJNA 1899-1903

  W okre­sie prezydentury konserwatysty Rafaela Nu-ńeza (1825-1894) i jego następcy Miguela Ań tonią Cara (1843-1909) republiką Kolu­mbii wstrząsały często zaciekłe walki poli­tyczne między liberałami i konserwatystami. W 1898 konserwatyści wybrali Manuela Sanclemente (l 820?-1902) na następcę Ca­ra...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UGANDYJSKA WOJNA DOMOWA 1978--1979.

  Jesienią 1978 wojska ugandyjskie na rozkaz dożywotniego prezydenta (fak­tycznego dyktatora) feldmarszałka Idi Ami-na „Dada" (ur. ok. 1925) najechały sąsied­nią Tanzanię i po wysadzeniu jedynego mostu na rzece Kagera, zajęły ok. 1800 km2 obcego terytorium zwanego Kagera Salient. W odpowiedzi prezydent...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UGANDYJSKIE WOJNY RELIGIJNE 1885--1892

  Około 1879 do obecnej Ugandy dotarli misjonarze: brytyjscy duchowni Koś­cioła anglikańskiego, francuscy katolicy i arabscy muzułmanie. Miejscowy król Mwanga coraz bardziej obawiał się wpły­wów, jakie cudzoziemcy wywierali na jego lud, i postanowił ich zlikwidować. W 1885 ujął naczelnych misjonarzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNII ŚRODKOWOAMERYKAŃSKIEJ WOJNY DOMOWE 1826-1829, 1838-184O

  Unia Środkowoamerykańska, luźna unia politycz­na utworzona w 1823 przez Gwatemalę, Salwador, Nikaraguę, Honduras i Kostary­kę, wybrała w 1825 na pierwszego prezyden­ta liberała Manuela Jose Arcego (1783?--1847). Nieporozumienia między konser­watystami (rzecznikami rządów centralnych i Kościoła) i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 205

  praca w formacie txt

Do góry