Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WĘGIERSKA REWOLUCJA 1848-1849.

  3 marca 1848 w płomiennym przemówieniu w sejmie węgierskim Lajos Kossuth (1802-1894) potępił rząd austriacki (habs­burski) cesarza Ferdynanda (1793-1875), który był jednocześnie królem węgierskim; w przemówieniu Kossuth domagał się rów­nież konstytucji demokratycznej jako nie­zbędnego warunku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA REWOLUCJA 1918

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I węgierscy zwolen­nicy lewicy oraz nacjonaliści coraz bardziej zniecierpliwieni porażkami i brakiem żywno­ści dążyli do oderwania Węgier od monarchii austro-węgierskiej. Węgierski sejm wezwał wojska do powrotu do kraju, a 25 październi­ka 1918 hrabia Mihaly Karolyi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENEZUELSKA WOJNA DOMOWA 1868--1870.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-TURECKA WOJNA 1499-1503

  Turcy osmańscy nadal łupili Wenecjan, którzy uzyskali pewną pomoc królów Fran­cji, Aragonii i Portugalii, natomiast ani Rzym, ani inni rywale Wenecji nie udzielili jej poparcia. Wyćwiczona flota turecka wy­grała 28 lipca 1499 bitwę pod Lepanto, zadając ciężką klęskę flocie weneckiej, której dowódca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENEZUELSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1811-1821

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-TURECKA WOJNA 1537-1540

  Rzekoma obraza ze strony Wenecji stała się przyczyną wojny, którą wypowiedział sułtan turecki Sulejman I Wspaniały (1496P-1566). W 1537 siły tureckie złupiły Apulię w połu­dniowej Italii. Zamierzając rozpocząć ob­lężenie weneckiej wyspy Kerkiry (Korfu), Sulejman zbierał wielkie wojska lądowe i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENEZUELSKIE POWSTANIE 1848-1849

  Jose Antono Paez (1790-1873), przywódca konserwatystów, w latach 1830-1848 spra­wował w Wenezueli rządy, bądź jako prezy­dent, bądź najsilniejszy polityk w kraju.

  Był to okres politycznej stabilności i postępu gospodarczego. Jego przyjaciel generał Jose Tadeo Monagas (1784-1868), wybrany w 1846 na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-TURECKA WOJNA 1570-1573

  Gdy Wenecja nie zgodziła się na oddanie Turkom Cypru, sułtan Selim II (1524?--1574) rozkazał tureckim siłom lądowym i morskim dokonać inwazji na wyspę. Latem 1570 około 5000 żołnierzy walczyło w Ni­kozji z 50-tysięczną armią turecką oblegającąmiasto, w końcu jednak ulegli. Turcy zma­sakrowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENEZUELSKIE POWSTANIE 1945

  Prezy­dent Isaias Medina Angarita (1897-1953) złagodził rządy, umożliwiając zakładanie par­tii opozycyjnych, między nimi Akcji Demo­kratycznej, lewicowej partii socjalistycznej, odwołującej się do klasy średniej, robotni­ków, studentów i młodych oficerów wojsk lądowych. W miarę zbliżania się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WENECKO-TURECKA WOJNA 1685-1699

  W latach 1685-1687 Wenecjanie pod dowództwem Francesca Morosiniego (1618--1694) odebrali Turkom część Dalmacji i Morei (Peloponez). We wrześniu 1687 Morosini zdobył Ateny, ale musiał je póź­niej opuścić, mimo że panował nad większą częścią Peloponezu. W 1651 Wenecjanie zdobyli Chios, wyspę na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt

Do góry