Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1440-1444

  W odwecie za poparcie, jakiego Węgrzy udzielili „fałszywemu Mustafie" i jego rosz­czeniom do tureckiego tronu, prawowity sułtan, Murad II (1403P-1451) w 1440 wyprawił się na Węgry. Armia złożona głównie z Węgrów i Słowian pod dowództwem Jana Hunyadiego (1387-1456), od­niosła zwycięstwo nad Turkami w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-TURECKA WOJNA 1444-1456.

  Chcąc wykorzystać słabość Turcji po abdyka-cji sułtana Murada II (1403P-1451) pod koniec WĘGIERSKO-TURECKIEJ WOJ­NY 1441-1444, Węgry zerwały rozejm po 19 dniach od jego podpisania. W sojuszu z We­necją król Władysław III, władca Polski i Węgier, wraz z wybitnym wodzem Janem Hunyadim (1387-1456) i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-TURECKA WOJNA 1463-1483

  W 1463 Węgry i Wenecja zawarły przymie­rze odporno-zaczepne skierowane przeciw Turkom. Gdy Bośnia dostała się w ręce Turków (1463), król Węgier Maciej Korwin (1440-1490) przyszedł Bośniakom z pomo­cą. Wojska węgierskie wyparły Turków z wielu twierdz bośniackich m.in. z Jajce. Wiosną 1464 Turcy pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA ZE ŚWIĘTYM CESAR­STWEM RZYMSKIM 1477-1485

  Fryderyk III (1415-1493) z austriackiego domu Habs­burgów, król Niemiec i cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego zgłaszał roszczenia do tronu węgierskiego, ale w 1458 sejm w Budzie wybrał na króla Macieja Korwina (1440-1490), mimo protestów cesarza W 1459 część Węgrów wybrała Fryderyka na króla, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-TURECKA WOJNA 1490-1495.

  Wojska tureckie sułtana Bajezida II (1447--1513) wykorzystując wojnę domową na Węgrzech (1490-1492) najeżdżały Bośnię (1490-1491), w 1492 obiegły Belgrad, ale Węgrzy go obronili, wkroczyły do Chorwa­cji, Styrii i Krainy. Siły cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Maksymiliana I (1459-1519)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1439-144O

  W1439 zmarł król Węgier i Czech Albrecht II (1397-1439), pozostawiając brzemienną żonę. Wywiązały się spory o sukcesję. Szlachta obrała na króla Władysława III (1424-1444), króla Polski, popieranego przez zwycięskiego wodza, szlachcica Jana Hunyadiego (1387-1456) (patrz węgiersko-turecka wojna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1526-1529

  Po wojnie WĘGIERSKO-TURECKIEJ 1521-1526 Jan Zapolya z Siedmiogrodu został wybrany na króla Węgier. Jednocześ­nie doszło w zachodnich Węgrzech do elekcji arcyksięcia austriackiego Ferdynanda (1503-1564), późniejszego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, szwagra poprzed­niego króla węgierskiego Ludwika...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1530-1547.

  W czasie AUSTRIACKO-TURECKIEJ WOJNY 1537-1547 na mocy tajnego trak­tatu w Nagyvarad dokonano podziału Wę­gier; arcyksiążę austriacki Ferdynand (1503-1564) otrzymał Chorwację, Słowenię i zachodnią część Węgier, natomiast Jan Zapolya (1487-1540) zachował tytuł króla i resztę kraju łącznie ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1921.

  Były cesarz austro-węgierski Karol I (1887-1922) - od 1919 przebywający na wygnaniu w Szwajcarii (patrz kuna czerwony ter­ror 1919) - w marcu 1921 niespodziewanie wrócił na Węgry, by odzyskać tron węgier­ski, i wezwał Miklósa Horthyego de Nagy-banya (1868-1957), regenta oraz głowę pań­stwa, do oddania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  węgierska wojna domowa 1301 -1308

  Wraz ze śmiercią króla Węgier Andrzeja III Weneckiego (zm. 1301) wygasła dynastia Arpadów; rozpoczęła się wojna między kan­dydatami do węgierskiej korony św. Stefana pomiędzy królem czeskim Wacławem III (1289-1306), księciem bawarskim Ottonem III (zm. 1312) i neapolitańskim Karolem Robertem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt

Do góry