Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WIEDNIA OBLĘŻENIE 1683

  Po AUSTRIA-CKO-TURECKIEJ WOJNIE 1663-1664 Turcy potajemnie udzielali pomocy pows­tańcom węgierskim i innym w habsburskiej (austriackiej) części Węgier. Sułtan turecki Mehmed IV (1641-1692) zebrał w 1683 ogromną armię w Belgradzie, aby zaatako­wać Austrię i cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1378--1381

  Długotrwała, uparta walka Ludwika I Wielkiego (1326-1382), króla Węgier, o Dalmację nad Adriatykiem zakończyła się sukcesem w czasie wojny o CHIOGGIĘ (1378-1381). W sojuszu z Genuą, rywalką Wenecji, Ludwik podjął działania wojenne, które miały doprowadzić do opanowania znajdującego się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKANOCNE POWSTANIE 1916

  Nastroje antybrytyjskie w Irlandii, które doprowa­dziły do wybuchu powstania wielkanocnego patrz angielsko-irlandzka wojna domo­wa 1916-1920), znalazły swój wyraz już wcześ­niej - w założeniu w 1905 organizacji Sinn Fein („my sami"). Jej celem było wywal­czenie autonomii dla Irlandii, a środkiem -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WHISKEY REBELIA" 1794.

  W 1791 szukając środków na spłatę długów zaciągniętych w czasie AMERYKAŃSKIEJ REWOLUCJI Kongres USA nałożył opłatę akcyzową na whiskey. Rozległy się protesty przeciw po­datkowi, a do najgwałtowniejszego oporu doszło w zachodniej Pensylwanii w 1794, gdzie protestujący zaatakowali poborców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKI BUNT POGAN 1046

  Śmierć króla Stefana I, później świętego Stefana (1038), nie pozwoliła na zakończenie napo­tykającej znaczny opór chrystianizacji kró­lestwa; nawet nie wszyscy członkowie rzą­dzącej dynastii Arpadów przyjęli nową wiarę (Stefan wypędził swych opornych krewnia­ków i wyznaczył na swego następcę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1521-1526

  W 1520 Turcy zajęli kilka twierdz w Bośni. W 1521 sułtan turecki Sulejman I Wspania­ły (1496P-1566) wysłał posłów do króla Węgier Ludwika II (1506-1526) w celu podjęcia rokowań o pokój. Wobec ich uwię­zienia, Sulejman wyprawił się na Węgry w 1521. Turcy zdobyli głównie na południu węgierskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKIE POWSTANIE 1956.

  W społe­czeństwie węgierskim narastał opór wobec władzy radzieckiej na Węgrzech. 23 paź­dziernika 1956 studenci i robotnicy rozpo­częli w Budapeszcie demonstracje przeciw komunistycznemu rządowi węgierskiemu, domagając się wolnych wyborów, reform gospodarczych, wycofania wojsk radzieckich i powrotu do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1171

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1436-1439

  W 1436 i 1438 Turcy dokonali najazdów na Siedmiogród. W 1437 obiegli twierdzę Sme-derewo (Semendrię) nad Dunajem w Serbii. Odsiecz węgierska pod wodzą Pongraca Szentmiklosa - w wojskach znajdował się też Jan Hunyadi (1387-1456) - zmusiła Turków do odwrotu. Król Węgier Albrecht II (1397-1439) mianował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1342--1346

  Karol Robert Andegaweński (1288-1342) - od 1308 Karol I, król Węgier - utracił Dalmację na rzecz Wenecji. Naj­starszy syn Karola, jego następca na węgier­skim tronie, Ludwik I Wielki (1326-1382), dążąc do odzyskania Dalmacji wszczął wojnę z Wenecją. Wenecjanie rozbili Węgrów w 1346 pod Zadarem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt

Do góry