Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DECHAMPS VICTOR AUGUSTE CSSR abp.

  ur. 6 XII 1810 w Melle (k. Gandawy), zm. 29 IX 1883 w Mechelen (Belgia), Brat Adolphe'a, kaznodzieja, teolog.

  Podczas studiów prawniczych na uniw. w Brukseli publikował artykuły w liberalnym czasopiśmie kat. „Journal des Flandres" (1830), sygnując je inicjałami i dopiskiem „uczeń Lamennais"; 1832 rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /7 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECHRYSTIANIZACJA

  Proces odchodzenia grup społ. lub jednostek od > chrześcijaństwa na skutek odzwyczajenia się od praktyk rei. bądź oddziaływania przeciwstawnych ideologii (-> laicyzacja); przejawia się nieraz w  desakralizacji i sekularyzacji; termin d. wprowadził do socjologii religii G. Le Bras, a upowszechniła jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /4 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECHAMPS ADOLPHE

  ur. 17 VI 1807 w Melle (k. Gandawy), zm. 19 VII 1875 w Manage (k. Charleroi), Brat Victora, mąż stanu, publicysta.

  Samouk, wychowany przez ojca w duchu kat., współpracował przed 1830 z „Journal des Flandres" oraz „Emancipation"; w tym okresie nawiązywał do poglądów F.R. de Lamennais'go, a od 1834 jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE AMBROSIO, d'Ambrogio MICHELE CCD

  Imię zak. Emanuel od Jezusa i Maryi, ur. 1 XI1621 w Saponara (Sycylia), zm. 17 IX 1692 w Neapolu, teolog, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1639; był kaznodzieją lud. i dworskim (na dworze ces. Leopolda I w Wiedniu), prowincjałem neapo-litańskim (1670-82) i sycylijskim (1688), definitorem gen. (1674...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECANI

  Monaster mnichów prawosł. w pd. Serbii (Jugosławia), który wraz z cerkwią Zbawiciela ufundowali serb. królowie Stefan Deczański i jego syn Stefan Duszan. Pierwszym igumenem był Arseniusz, a na pocz. XV w. G. Cambłak; duże zasługi dla D. położył igumen Daniel (1700-1820), który zarządzając 40 lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE AMICIS EDMONDO

  ur. 31 X 1846 w Oneglia (Liguria), zm. 11 III 1908 w Bordighera (k. San Remo), Pisarz i dziennikarz. Uczęszczał do Szkoły Wojskowej w Modenie; jako oficer piechoty brał udział 1886 w bitwie pod Custozzą, od 1891 był członkiem wł. partii socjalistycznej.

  Napisał opowiadania o tematyce patriotycznej La...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECANTEMUS SINGULIS, dignitatem titulis

  Sekwencja polska o św. Stanisławie Biskupie, powstała na pocz. XV w. w Krakowie; zachowała się w Mszale gnieźnieńskim z 1394-99 (dopisana w XVI w.) i w Graduale tynieckim z 1526 (w Cieszynie);

  10 parzystych strof zawiera opis zatargu Stanisława z królem Bolesławem II Śmiałym, zakończonego męczeńską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEBORA

  (hebr. deboráh pszczoła), Prorokini („matka w Izraelu", Sdz 5,7) z okresu -> sędziów, która w swej siedzibie między Rama i Betel przepowiadała Izraelitom przyszłość oraz rozsądzała ich sprawy (Sdz 4,4-5); z tej racji przypisuje się jej spełnianie urzędu sędziego.

  Z inspiracji D. sędzia Barak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄŻENIA

  Sfera życia psych, przejawiająca się w ześrod-kowaniu energii psych, w określonym kierunku dla osiągnięcia dobra, które jest celem d. (d. do Boga, do samodoskonalenia, do władzy, uznania społ. itp.).

  Wielokierunkowość i hierarchiczność d. wyrażają się w tendencji do osiągania określonego celu pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECENTRALIZACJA

  (łac. decentraltsatto), Proces zmierzający do przekazania władzy w dziedzinie prawodawczej, adm. lub ekon. przez centr, organy jednostkom niższego szczebla; nie utożsamia się z dekoncentracją, polegającą na przekazaniu prawa działania instytucjom niższego szczebla w imieniu instytucji nadrzędnej, bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /8 406

  praca w formacie txt

Do góry