Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  bitwa nad worsklą 1399.

  Wielki książę litewski Witold (1350-1430) w 1395 udzielił schronienia Tochtamyszo-wi (zm. 1406), najpotężniejszemu przeciw­nikowi Timura Lenka w tym regionie, który uciekł z pola bitwy nad rzeką Terek (patrz timura wojna z tochtamyszem druga 1390-1395). Chan Złotej Ordy Timur Kutłuk zażądał wydania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKO-ETIOPSKA WOJNA 1935-1936.

  Już w 1928 Benito Mussolini (1883-1945), dyktator włoski od 1922, snuł plany odwetu za porażkę Włochów we WŁOSKO-ETIOP-SKIEJ WOJNIE 1895-1896. Wszelkimi sposobami - uciekając się do intryg i ma-tactw - usiłował przekonać świat o prawie Włoch do Etiopii. Odwoływał się do Ligi Narodów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKA WOJNA MIĘDZY KAROLEM V A FRANCISZKIEM l PIERWSZA 1521-1525

  Po wstąpieniu Karola V (1500-1558) na tron Świętego Cesarstwa Rzymskiego roz­poczęła się przeszło 40-letnia wojna między Habsburgami a Walezjuszami (Cesarstwo przeciw Francji) o hegemonię we Włoszech. Po zawarciu w 1521 przymierza z papieżem przeciw królowi Francji Franciszkowi I (1494-1547) Karol V...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /5 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKO-TURECKA WOJNA 1911-1912

  Przy podziale afrykańskich posiadłości Por­ty w końcu XIX w. Francja objęła protek­torat nad Tunezją, czemu sprzeciwiły się Włochy dążące od dawna do posiadania kolonii w Afryce Północnej. Przygotowując się do aneksji tureckich prowincji Trypoli-tanii i Cyrenajki (Libia), Włochy wysyłały na te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1859--1861.

  Dążąc do stworzenia królestwa w pó­łnocnych Włoszech, Napoleon III (1808-1873) i premier Piemontu (część Królestwa Sardynii), Camiłlo Cavour (1810-1861), zawiązali sojusz w celu wypar­cia Austrii z tego obszaru. Austria wypo­wiedziała wojnę i najechała Piemont w kwietniu 1859. W czerwcu 1859...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA 1812

  W czasie woj­ny Wielkiej Brytanii z Francją w okresieNAPOLEOŃSKICH WOJEN żadna zestron nie respektowała praw neutralnychstatków handlowych; przejęto również wie­le statków amerykańskich. Anglicy posu­nęli się jeszcze dalej i zmuszali amery­kańskich marynarzy do służby w brytyj­skiej ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKIE POWSTANIA 1831-1834.

  Pobu­dzeni francuskimi ideałami niepodległości i rewolucji oraz działalnością włoskiego patrioty Giuseppe Mazziniego (1805-1872) na rzecz ustanowienia republiki i zjedno­czenia kraju, mieszkańcy wielu państw włos­kich pozostających pod despotycznymi rzą­dami Austriaków usiłowali pozbawić władzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA O SALETRĘ 1879-1884

  . Trzy pań­stwa, Peru, Boliwia i Chile, dążyły do opanowania pustyni Atakama; Peru zgła­szało roszczenia do prowincji Tacna, Arica i Tarapaca, Boliwia - do prowincji An-tofagasta, a granica między Chile a Boliwią była stale przedmiotem sporów. W latach sześćdziesiątych XIX w. saletra odkryta na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSKIE POWSTANIA 1914

  W okresie tworzenia przez premiera Antonio Salandrę (1853-1931) nowego rządu włoskiego umiar­kowani konserwatyści i wszyscy radykałowie niezależnie od kierunku zgłaszali natarczy­wie swoje żądania: sprzeciwiali się podat­kom, domagali się wzrostu płac i występo­wali przeciw militaryzmowi. 7 czerwca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA SECESYJNA 1861 -1865

  Przyczyny kon­fliktu między północnymi stanami Unii a południowymi stanami Konfederacji były bardzo złożone i wynikały z różnic gos­podarczych, społecznych, politycznych i ge­ograficznych istniejących między tymi dwo­ma obszarami Stanów Zjednoczonych. Na­pięcie narastało przez dziesiątki lat; przy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /5 238

  praca w formacie txt

Do góry