Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ŻYDOWSKIE POWSTANIE 115-117

  W Cyrenejce (wschodnia Libia), rzymskiej pro­wincji od 67 p.n.e., mieszkali liczni Grecy i Żydzi. Żydzi sądzili, że Grecy ich ciemiężą, potem uznali, że władcy rzymscy jeszcze gorzej ich traktują niż wcześniej Grecy. W 115 pod wpływem zelotów, zapewne inspirowanych przez Panów, Żydzi wszczęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA DOMOWA 1883-1884

  Po klęsce, jaka go spotkała w ZULUSKIEJ WOJNIE z Anglikami (1879), Cetewayo (l836?-1884) ukrywał się, został w końcu ujęty i uwięziony. Przebywając w więzieniu zachowywał się tak godnie, że Anglicy na początku 1883 pozwolili mu wrócić do Zululandu. Po powrocie stwierdził, że w cza­sie jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTEJ ORDY l IL-CHANÓW WOJNA DOMO­WA 1261-1262

  Wielkie zgromadzenie mongolskie (kurułtaj) zwołane przez Aryga Bógego (zm. 1266), który ogłosił się wielkim chanem, doprowadziło do konfliktu między jego bratem Hulagu (zm. 1265), władcą Persji, założycielem dynastii Il-chanów a Be-rkem (zm. 1266), chanem Złotej Ordy (cha­nat kipczacki w zachodniej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA 1879

  Po aneksji w 1877 państwa Burów (Holendrzy) w Transwalu Anglicy przejęli również długotrwały spór graniczny z Zulusami, ludem z Afryki połu­dniowej, posługującym się językiem bantu (patrz blood riyer, bitwa nad blood riyer 1838). Gdy król Cetewayo (1836?--1884) zignorował żądania Anglików i nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA DOMOWA 1817-1819

  Zulusi byli małym plemieniem, które przy­wędrowało na wschodnią część wyżyny obec­nej Republiki Południowej Afryki; stali się silną grupą plemienną głównie dzięki wysił­kom ambitnego wodza Czaki (ok. 1787--1828). Czaka, poróżniony z ojcem (który był wodzem Zulusów), został wojownikiem w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA DOMOWA 1856

  Król Zulusów Umpanda (zm. 1872) był władcą nieudolnym, ale miał dwóch ambitnych synów, Cetewayo (1836P-1884) i Mbulazi (zm. 1856), którzy pragnęli zająć miejsce ojca. Rywalizacja i walka między nimi zakończyła się wojną domową w Zululandzie, w obecnej Republice Południowej Afryki. Oddziały pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJEDNOCZONYCH IRLANDCZYKÓW POWS­TANIE 1798

  Irlandzcy nacjonaliści katolic­cy, znani jako Towarzystwo Zjednoczonych Irlandczyków, dążąc do uzyskania niepod­ległości, z inspiracji Theobalda Wolfe'a Tone'a (1763-1798), Jamesa Nappera Tan-dy'ego (1740-1803) i innych działaczy wzniecili powstanie przeciw rządom brytyj­skich protestantów. Wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTEJ ORDY DYNASTYCZNA WOJNA 1359--1381

  Dżuczi (zm. 1227), najstarszy syn Czyngis-chana (1167P-1227), został władcą mongolskiego terytorium rozciągającego się na północny zachód od Morza Kaspijskiego, znanego w historii jako chanat kipczacki lub Złota Orda. Ostatni mongolski następca Dżucziego zmarł w 1359, a wówczas teryto­ria te stały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBRZYDOWSKIEGO ROKOSZ 1606-1607

  Król Polski Zygmunt III Waza (1566--1632) wzbudził niechęć swoich podda­nych dążeniem do objęcia szwedzkiego tronu, jawnym antykatolickim nastawie­niem, proaustriacką polityką i próbami wprowadzenia zmian ustrojowych, mają­cych na celu zwiększenie zakresu władzy królewskiej kosztem sejmu. Obrońcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEEBRUGCE, RAJD NA ZEEBRUGGE 1918

  Po inwazji wojsk niemieckich na Belgię na początku WOJNY ŚWIATOWEJ I, Niemcy przekształcili port Zeebrugge w bazę okrę­tów podwodnych polujących na żeglugę aliancką na Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim. W nocy 22-23 kwietnia 1918 jednostki brytyjskiej floty pod dowództwem sir Rogera J. B. Keyesa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry