Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DEDISTI HEREDITATEM, Divinam Saturitatem

  Sekwencja ku czci apostołów Szymona i Judy Tadeusza, powstała w XVI w., zachowana w Graduale tynieckim z 1526 (w Cieszynie); 11 nieregularnych strof zawiera opis (oparty głównie na MartRom) zdarzeń z działalności i licznych cudów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili ewangelię i w Persji, po zatargu z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFETYZM

  (franc, brak zaufania), Postawa -» małoduszności, spowodowana przewidywaniem porażki; wyraża się brakiem wiary w sukces podejmowanej czynności lub przeświadczeniem o niepowodzeniach podjętego zamiaru (-> cel). Termin d. wprowadzono podczas I wojny świat, na oznaczenie grupy posłów parlamentu franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJA

  Forma rozumowania lub sposób porządkowania wiedzy, przeciwstawiane -» indukcji, redukcji lub wnioskowaniom nie niezawodnym.

  W tradycyjnych typologiach rozumowań d. była „przechodzeniem od ogółu do szczegółu" w opozycji do „przechodzenia od szczegółu do ogółu" (indukcja); współcześnie natomiast d. określa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJA

  Wybór określonego działania ze zbioru działań możliwych, należący do istotnych czynności człowieka, związanych z jego odpowiedzialnością. Niektórzy psychologowie (E. Galanter) uważają d. za podstawową czynność ludzką; nawet szybkość reagowania, percepcję wzrokową czy słuchową, uczenie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /17 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA

  (łac. definire odgraniczać, określać), Określenie (krótkie, lecz pełne) zmierzające do jednoznacznej charakterystyki jakiegoś przedmiotu (d. rzeczy, zw. często d. realną) lub zakomunikowania o semiotycznych funkcjach wyrażenia (znaczeniu, denotacji lub konotacji) poprzez wskazanie sposobu jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /12 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE DUODECIM ABUSIVIS SAECULI

  Anonimowy traktat moralizatorski, powstały 630-650 w Irlandii, niesłusznie przypisywany Cyprianowi lub Augustynowi.

  Wzorowany na benedyktyńskiej regule i nawiązujący do tzw. Ksiąg pokutnych, piętnuje 12 nadużyć czy sprzeczności w życiu chrześcijan, np. niekarność młodzieży, brak pobożności u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECURTINS CASPAR

  ur. 23 XI 1855 w Trus (Szwajcaria), zm. 30 V 1916 tamże, Kat. działacz społ.-polit., publicysta.

  Studiował w Monachium, Strasburgu oraz w Heidelbergu, gdzie 1887 uzyskał doktorat z filozofii; pod wpływem pism ojców Kościoła, Tomasza z Akwinu, bpa W.E. Kettelera i K. Vogelsanga stał się jednym z twórców...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻAKERIA 1358

  Francuscy chłopi w czasie STULETNIEJ WOJNY uciskami byli i przez żołnierzy angielskich, i przez włas­nych panów. Ich domy zostały zniszczone, a oni mogli pracować tylko wtedy, gdy nad ich bezpieczeństwem czuwała straż. Na noc chronili się w pieczarach, na bagnach i w la­sach. Żołnierze, grożąc im...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻÓŁTYCH TURBANÓW POWSTANIE 184-ok. 204.

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYDOWSKIE POWSTANIE 66-73

  Pales­tynie w I w. występowało żydowskie ugru­powanie zelotów dążące do wyzwolenia z niewoli rzymskiej. Zachłanny prokurator Judei, Gesjusz Florus z powodu sporu w Ce­zarei, stolicy Judei, zażądał, by świątynia w Jerozolimie zapłaciła wysoką grzywnę. Po odmowie udał się do Jerozolimy, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt

Do góry