Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DEKRET POCHWALNY, decretum laudis

  Dokument, na mocy którego zgromadzenie zakonne otrzymuje I zatwierdzenie Stolicy Apost. i staje się zgrom, na prawie pap.; różni się od -> dekretu aprobacyjnego.

  D.p. udziela się, o ile zgromadzenie zak. od chwili zatwierdzenia przez ord. miejsca rozwinęło się, wykazało działalność apost. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKAPOL

  (gr. deka dziesięć, polis miasto), Konfederacja 10 miast, z których 9 — Damaszek, Dium (Tell el-Aszari), Ga-dara (Umm Keis), Geraza (Dżerasz), Hippos (Kalat el-Husn), Kanatha (Kanawat), Pella (Chirbet el-Fahil), Filadelfia (Amman) i Raf ana leżało na Zajordaniu, a 10.— Scytopolis (Bet Szean) — na zach. od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG

  (gr. deka dziesięć, logoi słowa), Zbiór etycznych zasad Przymierza, zawartego przez Boga z Izraelem pod górą Synaj za pośrednictwem -» Mojżesza.

  Terminem d. pierwszy posługiwał się Ireneusz (Adv. haer. 4,13; PG 7,1017), opierając się na występującej 3-krotnie w Pięcioksięgu wzmiance o 10 słowach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKERT JAN bp.

  ur. 7 XII 1786 w Warszawie, zm. 19 XI 1861 tamże, Działacz charytatywny.

  Nobilitowany w dzieciństwie ze względu na zasługi zmarłego ojca Jana, prezydenta Starej Warszawy i rzecznika sprawy mieszczan na Sejmie Czteroletnim; po ukończeniu Collegium Nobilium rozpoczął studia teol. w seminarium duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  D., spisany przez Mojżesza na 2 tablicach kamiennych i umieszczony w -> Arce Przymierza (Wj 40,18; Pwt 10,5; 1 Kri 8,9), stanowił wraz z nią największą świętość Izraela: ST zawiera jego tekst w całości w 2 miejscach (Wj 20,1-17 i Pwt 5,6-21), a NT tylko fragmentarycznie (Mt 19, 18-19; Mk 10,19; Łk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA POWSZECHNA PRAW CZŁOWIEKA

  Dokument międzynarodowy ogłoszony 10 XII 1948 w Paryżu przez -» Organizację Narodów Zjednoczonych po przegłosowaniu poszczególnych artykułów (30), z których 14 przyjęło jednomyślnie 56 członków, a całość — tylko 48 (przy 8 wstrzymujących się — państwa socialist, uważały niektóre sformułowania za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIZM

  (łac. Deus Bóg), Pogląd filoz. lub postawa przyjmująca istnienie -> Boga stwórcy, ale przecząca jego działaniu w świecie (-> Opatrzność Boża); zapoczątkowana w związku z rozwojem racjonalizmu w XVII i XVIII w. przez myślicieli ang. i franc, a rozpowszechniona w Niemczech, Włoszech oraz Stanach Zjedn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /8 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIMEL ANTON SJ

  ur. 5 XII 1865 w Olpe (Westfalia), zm. 7 VIII 1954 w Rzymie, Asyriolog.

  Po rozpoczęciu studiów 1887 na Gregorianum, 1888 przeniósł się do Holandii, gdzie w Blijenbeck (Limburgia) wstąpił do zakonu; po studiach filoz. w Exaten (1890-93) uczył 1893-97 w gimnazjum w Feldkirch (zach. Austria), po czym studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEHUMANIZACJA

  Zanikanie głębszych wartości humanistycznych w kulturze, działalności człowieka (szczególnie w jego -*• pracy i -> czasie wolnym) oraz w stosunkach międzyludzkich, i związana z tym degradacja środowiska społeczno-kultu-rowego lub fizycznego niezgodna z -*• potrzebami człowieka i zagrażająca jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /6 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEGENERACJA

  (łac. zwyrodnienie), Proces doprowadzający do zwyrodnienia, wynaturzenia lub dezorganizacji organizmu biotycznego (d. biologiczna) albo wartości mor. (d. moralna).

  1.Degeneracja biologiczna — proces doprowadzający organizm żywy do zwyrodnienia, wynaturzenia lub częściowej dezorganizacji układu biotycznego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /6 410

  praca w formacie txt

Do góry