Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DEKRETALIŚCI

  Autorzy różnorodnych prac kan. (glosa, aparat glos, glosa zwyczajna, summa, kázus, -> brokarda, nota-bilie, kwestia, abrewiacja, lektura, komentaria, repetycje, dystynkcje, repertoria, brewiaria, memoralia, margarity, flores, deklaracje, konkordancje, wokabularia itp.) dotyczących Dekretałów Grzegorza IX;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETAŁY

  (łac. litterae decretales, epistolae decretales), Pisma pap. zawierające rozporządzenia preceptywne (nakazy i zakazy), skierowane do pojedynczych osób lub całych społeczności, głównie w sprawach dyscyplinarnych.

  D. pojawiły się w IV w. (najstarszy przypisywany jest pap. Damazemu I, 366-384) i były...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W DZIEJACH TEOLOGII i ŻYCIU KOŚCIOŁA

  Udoskonalona i pogłębiona przez Jezusa Chrystusa interpretacja d. jest podstawą nauczania moralności w Kościele; poszczególnym przykazaniom d. nadał Chrystus wymiar transcendentny i uniwersalny, sprowadzając je do podstawowego nakazu -* miłości Boga i miłości bliźniego (J 13,34; Rz 13,8-10).

  1. Ojcowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA PRAW DZIECKA

  Dokument zawierający postulaty równouprawnienia wszystkich dzieci (dziecko) i zapewnienia im właściwych warunków życia i rozwoju, uchwalony przez ONZ 20 XI 1959; nawiązuje do idei -» Deklaracji powszechnej praw człowieka ONZ z 1948.

  Dokument w myśl hasła „Ludzkość powinna dać dziecku od siebie to, co ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W IKONOGRAFII

  Przedstawienia d. powstawały w XV w. zazwyczaj w postaci 2 smukłych, prostokątnych i półkoliście zamkniętych tablic; d. jest indywidualnym atrybutem -» Mojżesza i częstym motywem w scenach z jego życia, związanych z otrzymaniem 10 przykazań, rozbiciem tablic i powrotem z nowymi tablicami; występuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET

  (łac. decretum), Pisemne lub ustne orzeczenie wyrażające akt kośc. władzy ustawodawczej, adm. albo sądowniczej. Termin d. przejęto z prawa rzym., w którym oznaczał akty przedstawicieli władzy pubi, nie mających władzy ustawodawczej, a w sensie specjalnym akty jurysdykcyjne pretora w zakresie sądownictwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKANALNA KONFERENCJA

  Zebranie duchowieństwa dekanalnego (->- dekanat) pod przewodnictwem -» dziekana dla omówienia spraw duszpast. oraz w celu duchowej i nauk. formacji kapłanów. Na określenie k.d. używa KPK terminów conventus oraz collationes seu conferentiae, a starsze źródła ponadto convocations, capitula ruralia, synodi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /6 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET APROBACYJNY, decretum approbations

  Dokument na podstawie którego zgromadzenie zakonne otrzymuje definitywne zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

  D.a. udziela się po upływie pewnego czasu od uzyskania dekretu pochwalnego; w tym czasie zgrom, musi wykazać znaczny rozwój działalności apost., wypracować właściwą strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKANAT

  (gr. deka, łac. decem dziesięć), Jednostka terytorialna w obrębie -> diecezji, obejmująca zazwyczaj kilka parafii, pozostająca pod kierownictwem -> dziekana.

  W staroż. Rzymie d. oznacza! najmniejszą jednostkę legionu (10 żołnierzy), na czele z dziekanem. W epoce karolińskiej i w późniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÉJÀ VU

  (franc, déjà już, voire widzieć), Zjawisko utożsamiającej złudy pamięciowej, polegające na poczuciu, że przedmioty, osoby, wydarzenia lub sytuacje spostrzegane po raz pierwszy już były kiedyś spostrzegane.

  D. występuje sporadycznie u ludzi normalnych w stanie przemęczenia lub wyczerpania, częściej u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt

Do góry