Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DELCUVE GEORGES SJ

  ur. 22 V 1908 w Tournai (Belgia), zm. 18 XII 1976 w La Pairelle (k. Wépion), Teolog, katechetyk.

  Do zakonu wstąpił 1926 i po studiach filoz. i lit. w Lowanium uczył 1931-33 humanistyki w kolegium jez. ; 1937 przyjął święcenia kapł., 1945 uzyskał doktorat z teologii w Instytucie Kat. w Paryżu.

  Należał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELAMARS, Dela Mars JAN IGNACY SJ

  ur. 10 V 1656 w Małopolsce, zm. 17 III 1719 w Zamościu, Architekt.

  Do zakonu wstąpił 1672; 1675-78 odbył studia filoz. w Kaliszu, a teol. w Poznaniu i przyjął święcenia kapł.; uczył w Jarosławiu, Sandomierzu i Lublinie; był kaznodzieją w Krakowie, Lwowie, Krasnymstawie, Jarosławiu i Piotrkowie; 1701...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGAT APOSTOLSKI

  Stały przedstawiciel papieża (najczęściej z" sakrą biskupią) przy -» lokalnym Kościele na wyznaczonym terytorium lub przy tymczasowej placówce dyplomatycznej Stolicy Apost. (delegatura apostolska).

  1. Pierwszym d.a. był A. Bossů, mianowany przez Kongr. Rozkrzewiania Wiary 7 VI 1762 wikariuszem apost. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELAPORTE VICTOR SJ

  ur. 6 XI 1846 w Saint-Vandrille-sur-Orne (pn.-zach. Francja), zm. 25 IV 1910 w Rennes (pn.-zach. Francja), Publicysta, krytyk lit., poeta.

  Do zakonu wstąpił 1866 i po studiach przyjął 1882 święcenia kapł.; uczył w kolegiach zak. (1880-87) gramatyki i retoryki; 1887-1906 współredagował jez. czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGAT STOLICY APOSTOLSKIEJ, Delegatus Sanctae Sedis

  Przedstawiciel Stolicy Apost. przy międzynar. organizacjach, których członkiem jest Stolica Apost., albo z prawem głosu na konferencji lub kongresie (różni się od obserwatora Stolicy Apostolskiej).

  Stanowisko d. powstało w chwili włączenia Stolicy Apost. do jednego z organów ONZ — utworzonego 1951 Komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELARUELLE ETIENNE

  ur. 12 VII 1904 w La Madeleine k. Lille, zm. 11 VI 1971 w Tuluzie, Historyk.

  Po studiach human, i teol. u sulpicjanów w Issy-les-Moulineaux i Paryżu przyjął 1934 święcenia kapł.; 1935 uzyskał w Instytucie Kat. w Tuluzie doktorat z teologii, a 1947 z filozofii; wykładał w tamt. seminarium duch., a od 1951...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETY BRZETYSŁAWA, statuty Brzetysława

  Najstarsze znane prawo czeskie, jedno z najstarszych w państw, ustawodawstwie Słowiańszczyzny.

  Ogłoszone 1039 prawdopodobnie w Gnieźnie (wg Kosmy oraz XlII-wiecznego Kodeksu 230 kapituły w Ołomuńcu) lub, co bardziej prawdopodobne, w Pradze (wg G. Labudy), po powrocie z wyprawy przeciwko Polsce (z ciałem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETYŚCI

  Autorzy różnorodnych prac kan. (glosa, aparat glos, glosa zwyczajna, summa, dystynkcja, kazus, nota-bilie, kwestia, historie) związanych z Dekretem Gracjana, napisanych od chwili jego powstania do wyd. Dekretałów Grzegorza IX (-> Corpus Iuris canonici); ich komentatorów dla odróżnienia nazywa się ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKSTER, Nummius Aemilianus Dexter

  Żył w IV-V w., polityk i pisarz; syn Pacjana, bpa Barcelony.

  Był prokonsulem Azji 379-387 (dedykację wykutą w marmurze jego pomnika przechowuje Muzeum Archeol. w Barcelonie), a nast. prefektem pretorianów we Włoszech 395 (Hieronim, Contra Rufinum II 23; PL 23,446; Codex Theodosianus VI 4,27; VII 5,35) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELACROIX EUGÈNE

  ur. 26 IV 1798 w Charleton-Saint-Maurice (k. Paryża), zm. 13 VIII 1863 w Paryżu, Malarz, główny przedstawiciel romantyzmu w sztuce.

  Uczył się w Ecole des Beaux-Arts oraz studiował dzieła malarzy flam., hiszp. i weneckich w Luwrze (m.in. P.P. Rubensa, F. Goyi, P. Veronesa); 1825 podróżował do Anglii, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt

Do góry