Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Deformacja Madelunga

  Pierwszy opisał tę deformację Dupuytren w 1839 r., jednak opis poszczególnych elementów pochodzi z roku 1878 i zawdzięczamy go Madelungowi, od którego nazwiska deformacja przyjęła swoją nazwę. Przyczyną zniekształceń są zaburzenia w obrębie dalszej chrząstki nasadowej k. promieniowej. Część...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadgarstek i ręka

  W skład nadgarstka wchodzą stawy: promieniowo--nadgarstkowy, utworzony między dalszą nasadą k. promieniowej, głową k. łokciowej i chrząstką trójkątną; staw śródnadgarstkowy między oboma rzędami kk. nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręcz-ny między dalszym rzędem kk. nadgarstka a bliższymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony zrost promieniowo-łokciowy

  Występuje w trzech postaciach: proksymalnej, dystal-nej i totalnej. Wada polega na połączeniu kostnym k. promieniowej i łokciowej, najczęściej w jej proksymalnej części. Przedramię jest ustawione w mniejszej lub większej pronacji i jest pozbawione ruchów nawracania i odwracania. Brak tych ruchów jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy nadgarstkowo-śródręczne

  Stawy łączące kk. nadgarstka z II, III, IV i V k. śródręcza mają charakter stawów wolnych o ścisłej budowie. Odbywają się tutaj ruchy sprężynujące o niewielkiej amplitudzie.

  Rozległym zakresem ruchu dysponuje staw nad-garstkowo-śródręczny kciuka, co zostanie omówione w ramach techniki badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone przerosty ręki

  Wrodzone przerosty ręki (hypertrophia manus) lub ich części dotyczą zazwyczaj palców.

  Przerost palca (megadaktylia) powoduje dużą wadę kosmetyczną i funkcjonalną. Palec taki jest większy we wszystkich wymiarach, zarówno na długość, jak

  i w obwodzie. Uderza znacznie zwiększona ilość tkanki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ mięśniowy ręki

  Mięśnie kontrolujące ruchy stawów ręki dzielimy na dwie podstawowe grupy ze względu na różnice anatomiczne i czynnościowe.

  Mięśnie zewnętrzne ręki. Do grupy tej zaliczamy wszystkie mięśnie, których początki (przyczepy bliższe) znajdują się w obrębie przedramienia lub dalszego końca k. ramiennej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony paluch szpotawy

  Wrodzony paluch szpotawy jest rzadko występującym zniekształceniem, na ogół jednostronnym. Dziedziczenie wady jest wyjątkowe. Często współistnieją: polidaktylia palucha, dodatkowe kości w obrębie śródstopia, skrócenie i pogrubienie I k. śródstopia, silnie rozwinięte pasmo tkanki włóknistej wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykurcz ischemiczny Volkmanna kończyny dolnej

  Definicja. Analogicznie jak w kończynie gómej zespół Wolkmanna spowodowany jest niedokrwieniem kończyny, które powoduje postępujące zwyrodnienie mięśni i nerwów, a w następstwie - zbliznowacenie i skrócenie mięśni z wtórnymi zniekształceniami, głównie stopy. W obrębie kończyny dolnej występuje on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa spłaszczona

  Być może bardziej właściwym określeniem dla tego typu zniekształcenia byłoby „stopa szeroka”. Jest to zniekształcenie charakterystyczne dla osób dorosłych, szczególnie kobiet. Dochodzi do niego wskutek niedomogi mięśniowej i więzadłowej w obrębie przodostopia. Na radiogramach w pozycji stojącej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakładający się palec piąty

  Nakładanie się palca na sąsiedni (ang. overlapping toe), występujące często rodzinnie, dotyczy najczęściej palca piątego. Zniekształcenie palca spowodowane jest skróceniem ścięgna prostownika i obkur-czeniem torebki stawu śródstopno-palcowego po stronie grzbietowo-przyśrodkowej. Dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 871

  praca w formacie txt

Do góry