Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  DEMOKRACJA

  (gr. demos lud, kratos władza), Forma ustroju państw., w którym władza należy do społeczeństwa (nominalnie albo faktycznie) lub wszystkim obywatelom przyznaje się równe prawa społ. i polit, oraz zapewnia się jednakowy udział w sprawowaniu władzy; przeciwstawiana teokracji (władza kapłanów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /10 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRATYZACJA KOŚCIOŁA

  Proces zmierzający do udziału całego Ludu Bożego w odpowiedzialności i zarządzaniu Kościołem, przy zachowaniu hierarchicznej struktury jego ustroju; wynika z godności, wolności i jedności wszystkich jego członków ( -> hierarchia, -* laikat), uczestniczących w sobie właściwy sposób w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /8 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEML JAKUB

  ur. 20 VHI 1878 w Tasovie (Morawy), zm. 10 II 1961 w Třebiču (Morawy), Poeta i prozaik.

  Po studiach teol. przyjął 1902 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie; z powodu nieporozumień z władzami kośc. przeniesiony został 1909 w stan spoczynku.

  Znaczny wpływ na twórczość D. miały pisma mistyków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIUSZ z KYZIKOS abp.

  zm. ok. 1054, Bizant. teolog polem, i kanonista.

  Jako abp Kyzikos uczestniczył 1028 w synodzie konstant. ; 1029 został wyróżniony1 przez ces. Romana III Argyrosa tytułem synkellos (wywodzącym się z kośc. godności stałego doradcy patriarchy, a przez cesarzy podniesionym do rzędu godności państw.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETER

  Gr. bogini-matka, pani ziemiopłodów (zwł. ziarna), utożsamiana z rzym. Ceres.

  1. W micie — D. jest córką Kronosa i Rei; ze związku z Jasjonem urodziła Plutosa-Bogactwo, a z Zeusem — Korę (zw. również Persefona) porwaną przez Hadesa-Plutona; zrozpaczona D. przez 9 dni i nocy obiegała morza i lądy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /9 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIUSZ z LAMPE

  ur. w Lampe (Frygia), zm. 1166 (lub 1167) w Tracji, Bizant. teolog kontrowersyjny.

  Był urzędnikiem dworu ces. i odbywał podróże dyplomatyczne na Zachód (zwł. do Włoch i Niemiec). Teologom zach., utrzymującym, że Chrystus jest równocześnie „mniejszy" i równy Ojcu, zarzucał błędną interpretację J 14,28...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRAKOPULOS ANDRONIKOS

  ur. 1 III 1826 w Kalavrycie (Peloponez), zm. 21 X 1872 w Lipsku, Gr. teolog i wydawca.

  Po studiach na uniw. w Atenach wykładał 185558 w Nauplion i Argos (Peloponez), a nast. jako diakon został wyznaczony na duszpasterza wspólnoty gr. w Lipsku; 1858 przyjął święcenia kapł. i został archimandrytą; z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÉMIA CHARLES SJ

  ur. 3 X 1637 w Bourg (pd.-wsch. Francja), zm. 23 X 1689 w Lyonie, Pedagog, organizator szkolnictwa dla ubogich.

  Po ukończeniu kolegium jez. i seminarium sulpicjańskiego w Paryżu przyjął 1663 święcenia kapł.; zostawszy 1665 wikariuszem gen. w Lyonie, podjął akcję zakładania szkół dla ubogich dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIAN Św. bp.

  ur. ok. 830-835 w Zuchais (k. Chytri na Cyprze), zm. ok. 915.

  Zmuszony przez rodziców do małżeństwa, wstąpił po śmierci żony do klasztoru św. Antoniego k. Chytri, gdzie przyjął święcenia kapł.; był sekretarzem i doradcą bpa Eustacjusza; po krótkim czasie wrócił do klasztoru i został wybrany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMITOLOGIZACJA

  Proces hermeneutyczny polegający na kryt. interpretacji tekstów NT w celu odróżnienia zawartej w nich treści objawionego słowa Bożego od mit. szaty językowej (-> biblijna hermeneutyka); różni się od -» demity-zacji, eliminującej z Pisma iw. mity w celu dotarcia do jego treści historycznych. Termin d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /9 143

  praca w formacie txt

Do góry